”På lång sikt är det inte ett frivilligarbete utan vänskap”

Katja Lösönen
Fotograf: Katja Lösönen

Nya vänner, något att göra på pensionsdagar och någon som väntar och behöver. Så här berättar frivilliga om sitt arbetes betydelse.

Du kan stöda Röda Korsets vänverksamhet
  • Genom att anmäla dig som frivillig.
  • Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets verksamhet i hemlandet.
  • Genom att bli Röda Korsets medlem.

I december-januari frågade Röda Korset över 400 frivilliga inom vänverksamheten vad frivilligarbetet betyder för dem. Den största delen av svararna ansåg att den viktigaste orsaken för att komma med i verksamheten var viljan att hjälpa andra.

Men vad är det som gör att frivilliga orkar från en vecka till en annan, från år till år? Så här berättar frivilliga som besöker åldringar.

– Det var en het sommardag och jag kände att jag inte orkar besöka min vän som då ännu bodde i sitt eget hem. Jag gick ändå, lite som förpliktad eftersom jag hade som vana att besöka min vän en gång per vecka. Vi drack kaffe ute och hade väldigt roligt. När jag var på väg att gå tog min vän min hand, tittade i ögonen och sade: ”På morgonen kunde jag ingalunda tänka mig hur trevlig eftermiddag det skulle bli!” Därefter har jag inte ens tänkt mig att lämna ett besök emellan.

– Jag känner mig viktig och känner att man bryr sig om mig. Min vän säger att jag är hennes dotter som hon aldrig hade. Hon säger att hon alltid räknar dagarna till vårt nästa möte och hon är väldigt glad över dem. Hon säger att hon kan berätta alla saker som oroar henne till mig.

– Vi har blivit väldigt nära även om vår åldersskillnad är över 50 år. Min vän glädjer mig enormt och jag tror att jag även glädjer henne.  Jag minns inte ens alltid att hon har kommit till mitt liv via FRK. Det känns som om jag alltid hade känt henne.

Vänverksamheten lockade!

– Om jag får leva så länge som min vän hoppas jag att någon frivillig skulle ta mig ut.

– För mig var vänverksamheten alltid den mest lockande av Röda Korsets verksamhetsformer. Nu när jag har gått i pension har jag tid att bli vän.

– Att möta människa som människa är oerhört viktigt. När man är med hjärtat med i vänverksamheten syns det i varje mötande och är givande såväl för en själv som för en vän.  När man ser glädjen i en åldrings ögon och ett leende på läpparna är det otroligt härligt, stärkande och ömsesidigt.

– Att vara en vän är givande även om det ibland känns tungt. Att få höra en annan människas livserfarenheter och berättelser, ökar medvetenhet om livets mångfald. Det känns bra att vara en väntad gäst och berikare av vännens liv. För min del minskar jag ensamhetskänslan hos min vän.  Jag har två vänner och jag tycker genuint om båda. Jag ger mina vänner konfidentiellt sällskap att prata med. Man kan inte prata med anhöriga om alla saker eftersom det är så känslobetonat.

– Min vän är väldigt tacksam att hon har någon att gå ut med. Annars kan hon inte gå ut alls.  Det veckovisa mötandet har gett en viss mening till mitt liv. Jag var lyckligt lottad eftersom jag råkade möta en människa med vem jag har mycket gemensamt. På lång sikt är det inte längre frivilligarbete, det innebär att besöka en vän.

Över 8 000 frivilliga är med i Röda Korsets vänverksamhet runt om i landet. Frivilliga inom vänverksamheten besöker ensamma i alla åldrar. Över 26 000 människor får årligen stöd av vänverksamheten.

Läs mer om vänverksamheten här www.varvan.fi.