Vem som helst kan rädda liv

Petteri Kivimäki / Finlands Röda Kors
Rådgivande hjärtstartare kan man tryggt använda också om man inte fått utbildning, apparaterna instruerar användaren genom ljud- och ljuskommandon.
Fotograf: Petteri Kivimäki / Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors har publicerat första hjälpen-anvisningar för lekmän. Behovet av fler hjärtstartare och lekmannahjälparens betydelse vid återupplivning lyfts fram i anvisningarna.

Varje år drabbas ungefär 3500 finländare av akut hjärtstopp. Många kunde överleva om de som av en slump passerar förbi, så kallade lekmannahjälpare, frimodigare än vad som nu är fallet skulle inleda hjärt-lungräddning.

– Hjärt-lungräddning som inleds av en lekman fördubblar, till och med trefaldigar patientens chans att överleva berättar Finlands Röda Kors expert på första hjälpen, Kristiina Myllyrinne och hänvisar till forskningsresultat.

Om ingen återupplivning inleds uppstår bestående skador redan inom fem minuter efter hjärtstoppet. Ungefär en av fem patienter som drabbas av hjärtstopp får lekmannahjälp i dagens läge.

Finlands Röda Kors anvisning om återupplivning baserar sig på den vårdrekommendation som det Finska Läkarsällskapet Duodecims arbetsgrupp God medicinsk praxis för återupplivning gett. Rekommendationen baserar sig på de internationella anvisningarna från europeiska rådet för återupplivning, anvisningarna har bearbetats för finländska förhållanden av en expertgrupp på bred bas.

Gör så här om en person inte kan väckas

Gör genast nödanmälan om en person inte kan väckas. Koppla samtalet till telefonens högtalare så att du kan hjälpa utan avbrott. Återupplivningen är mest effektiv om den förverkligas som hjärt-lungräddning med rytmen 30 kompressioner, 2 inblåsningar.

– Också om man saknar kunskaper i återupplivning kan man hjälpa genom att ge bröstkompressioner enligt nödcentralens instruktioner, redan detta ökar märkbart patientens möjligheter att klara sig säger Myllyrinne.

Hjärtstartare på offentliga platser

Prognosen för personer som drabbas av hjärtstopp skulle förbättras om det skulle finnas hjärtstartare på platser där det rör sig många människor. Flygstationer, tågstationer och köpcentrum är exempel på sådan platser.

– Så kallade rådgivande hjärtstartare kan man tryggt använda också om man inte fått utbildning säger Myllyrinne, apparaterna instruerar användaren genom ljud- och ljuskommandon.

På Finlands Röda Kors kurser i första hjälpen övar alla sig att använda hjärtstartare.

Alla ska kunna återuppliva

Vårdrekommendationerna för återupplivning säger att hela befolkningen borde utbildas. I skolorna borde man börja lära ut återupplivning redan åt 12-åringar, två timmar per termin.

Om man kan återuppliva har man också lärt sig vid vilka symtom man ska inleda återupplivning, då kommer den livsviktiga hjälpen genast i gång utan att man förlorar en enda minut.

Varje år går ca 150 000 människor på kurser i första hjälpen enligt Finlands Röda Kors program. Röda Korsets målsättning är att alla ska ha möjlighet att lära sig första hjälpen och att stärka både människors beredskap och människors mod att ingripa.

Bekanta dig med anvisningarna för återupplivning!
Gå en kurs i första hjälpen!