Nya anvisningar för första hjälpen - gamla knep tas till heders

Esa Juntunen / Finlands Röda Kors
Vid ledbandsskador är det snabb behandling som gäller för att förhindra svullnad. Skapa tryck på det skadade området med händerna eller med något hjälpmedel, högläge är också bra. Kyla minskar svullnaden.
Fotograf: Esa Juntunen / Finlands Röda Kors

Att spjäla benbrott och att lägga ett åtsnörningsförband är två beprövade metoder som visat sig fungera, därför tas de nu till heders igen i de nya första hjälpen- anvisningarna för befolkningen.

Kom med!

Finlands Röda Kors har publicerat uppdaterade första hjälpen- anvisningar för befolkningen. Anvisningarna baserar sig på internationella rekommendationer från europeiska rådet för återupplivning och de har bearbetats för finländska förhållanden av en expertgrupp tillsatt av Finlands Röda Kors.
Att spjäla vid benbrott och att lägga åtsnörningsförband är två åtgärder som efter en paus nu åter rekommenderas i första hjälpen-anvisningarna för lekmän.

Spjäla, snör åt - men med eftertanke

- Du kan spjäla en arm eller ett ben om brottet inte orsakat en synlig felställning. I första hjälpen- utbildningen börjar vi nu öva spjälning med traditionell mitella, med tillfälliga hjälpmedel då någon brutit benet och med färdiga spjälor berättar Kristiina Myllyrinne, expert på första hjälpen på Finlands Röda Kors.

Åtsnörningsförband används vid okontrollerade blödningar.

Man måste dock känna till principerna för användning av åtsnörningsförband för att inte nya skador ska uppstå påpekar Myllyrinne.

Aspirin vid hjärtattack

Också lekmannahjälpare kan ge medicin vid vissa livshotande sjukdomsanfall. Bland annat gäller det vid akut kranskärlssjukdom, det man brukar kalla hjärtattacker. Det har konstaterats att aspirin förhindrar att nya blodproppar uppstår i blodådrorna under en hjärtattack.

– Att ge aspirin förbättrar märkbart prognosen för den som fått en hjärtattack. Men man måste ovillkorligen ringa 112 samtidigt säger Myllyrinne.

Lär dig känna igen cirkulationsstörningar i hjärnan

Den så kallade FAST-metoden tas nu med i programmet på kurserna i första hjälpen. FAST är en metod för att snabbt ringa in en cirkulationsstörning i hjärnan. Gör så här:

  • Be patienten grimasera. Kolla om den ena mungipan är slapp, hänger.
  • Be patienten upprepa en enkel mening. Är talet grötigt, sluddrigt?
  • Be patienten sträcka fram båda händerna. Kolla om den ena handen sjunker eller inte alls höjs. Du kan också be patienten krama dina händer, märker du någon skillnad i muskelstyrka mellan patientens händer?
  • Ring genast 112 om du kan iaktta något av symtomen.

De första hjälpen-anvisningar för befolkningen som nu publiceras är landets viktigaste enskilda första hjälpen-instruktion avsedd för lekmän. Alla FRK:s kurser runt om i Finland kommer att följa de nya anvisningarna. 

Ingen undre åldersgräns

Varje år går ca 150 000 människor kurser i första hjälpen enligt Finlands Röda Kors program. Röda Korsets målsättning är att alla ska ha möjlighet att lära sig första hjälpen och att stärka både människors beredskap och människors mod att ingripa.
 
– Första hjälpen kan man inte börja lära sig för tidigt. De nya riktlinjerna rekommenderar att återupplivning lärs ut i skolorna redan till 12-åringar.  Men man kan börja ännu tidigare, till exempel i Reddie Kids, Röda Korsets gruppverksamhet för barn och ungdomar tipsar Myllyrinne.

Bekanta dig med de nya anvisningarna för första hjälpen
Gå en kurs i första hjälpen
Kom med i Reddie Kids