Utan frivilliga skulle många åldringar vara ensamma

Katja Lösönen
Fotograf: Katja Lösönen

Hemvården och vårdanstalternas personal har ofta för bråttom för att hålla en åldring sällskap, visar Röda Korsets enkät. Röda Korsets vänverksamhet når de allra ensammaste åldringarna.

Du kan stöda Röda Korsets vänverksamhet
  • Genom att anmäla dig som frivillig.
  • Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets verksamhet i hemlandet.
  • Genom att bli Röda Korsets medlem.

Utan frivilliga skulle många åldringar som antingen bor hemma ensamma eller på en anstalt bli utan sällskap och hjälp med att gå ut, visar enkäten som Röda Korset har gjort. I enkäten som utfördes under december och januari svarade 417 frivilliga inom Röda Korsets vänverksamhet runt om i Finland. Merparten av dem besökte åldringar i hem och på anstalter.

65 procent av frivilliga som besökte åldringar på anstalter ansåg att anstalternas personal inte hade tillräckligt med tid för invånarnas fritidsverksamhet eller för att hjälpa dem att gå ut. 24 procent av de frivilliga var inte säkra på om det dessutom finns anhöriga eller andra nära människor och vänner som besöker åldringen.

Anita Hartikka, sakkunnig inom socialt välmående och seniorarbete vid Röda Korset, anser att resultaten är oroväckande.

– Med tanke på en åldrings helhetsvälmående är det viktigt att vardagens rutiner även innefattar möten med andra människor. Särskilt för minnessjuka betyder olika aktiviteter och möten med andra människor väldigt mycket, säger Hartikka.

– Vårdpersonalen har ofta bråttom och alla åldringar har inte anhöriga eller de har inte tid eller bor långt borta. I dessa fall framhävs frivilligas roll som sällskap och hjälp med att gå ut.  På basis av enkäten ser det ut som att Röda Korsets vänverksamhet når också de mest ensamma åldringarna.

Också svårt att få professionell hjälp

18 procent av frivilliga som besöker åldringar som bor ensamma i sina egna hem ansåg att åldringen inte fick tillräcklig professionell hjälp eller tjänster som behövdes. 21 procent av svararna hade hjälpt åldringen i en nöd- eller undantagssituation, exempelvis larmat ambulansen när åldringen hade fallit.

– Som frivillig har jag varit tvungen att be hemsjukvård och hemtjänst att komma oftare och övervaka att mina vänner äter eftersom de inte kommer ihåg det. Jag har också kontaktat anhöriga när jag har upptäckt mina vänners glömska, berättar en annan frivillig.

Röda Korsets sakkunnig Anita Hartikka, påminner att frivilliga utgör samhällets gemensamma resurs.

– Nu är det hög tid att fundera över hur man utnyttjar frivilligas hjälp rätt och minskar på åldringars ensamhet i en situation när samhällets resurser är allt knappare, säger Hartikka.

8200 frivilliga är verksamma inom Röda Korsets vänverksamhet. 26 000 människor får årligen hjälp av Röda Korsets vänverksamhet.