Röda Korsets och FN:s konvoj kunde föra hjälp till tre blockerade städer i Syrien

Pawel Krzysiek / ICRC
Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC
Olav A. Saltbones / Norjan Punainen Risti
Pawel Krzysiek / ICRC

Långtradarna som levererade mat, medicinsk utrustning, filtar och andra biståndsartiklar anlände måndag 11.1 till städerna Madaya, Foua och Kefraya i Syrien.

Hur kan du hjälpa
  • Ge ett engångsbidrag för att hjälpa i konflikten i Syrien.
  • Ge ett bidrag till katastroffondens konto FI06 2219 1800 0680 00. Mottagarens namn: Röda Korset. Referens 24565.
  • Bli månadsgivare.

Internationella Rödakorskommittén ICRC, Syriens Röda Halvmåne och FN har inlett operationen för att leverera biståndsartiklar till tusentals människor i de tre blockerade områdena i Syrien. Senast har man kunnat leverera hjälp i oktober.

– Operationen har dragits igång och den pågår troligen några dagar. Detta är verkligen en positiv utveckling men hjälpen bör ändå inte bara vara abrupta leveranser. För att kunna lindra tiotusentals människors lidande bör man ha regelbundet tillträde, säger Marianne Gasser, representant för ICRC i Syrien.

I Madaya som ligger nära gränsen till Libanon finns uppemot 40 000 människor som länge har lidit av hunger. I Foua och Kefraya i norra Syrien lever cirka 20 000 människor. I Syrien lever sammanlagt över 400 000 människor i belägrade områden.

Enligt Gasser bör man garantera ett tryggt och fritt tillträde till områdena för att hjälpen ska kunna nå fram. Enligt henne är detta särskilt viktigt på vintern.

Röda Korset är hela tiden närvarande i Syrien

Röda Korset strävar efter att lätta på situationen i Syrien på flera olika sätt. Lokala frivilliga utför betydande biståndsarbete under livsfarliga förhållanden. De hjälper syrierna varje dag och tar bland annat hand om mathjälpen.

Syriens Röda Halvmåne och ICRC har förra året gett mathjälp till över sju miljoner människor och gjort det möjligt för cirka 15 miljoner syrier att få rent vatten. Därutöver har Röda Korset levererat vinterkläder till 300 000 barn i Syrien.

Finlands Röda Kors deltar i biståndsoperationen i Syrien. Förra året anvisades ur katastroffonden 66 500 euro till Syrien och som materialhjälp skickades 72 000 varma filtar. I ett flyktingläger i Jordanien har även ett sjukhus upprätthållits under Finlands Röda Kors ledning. På sjukhuset sköttes cirka 18 000 patientbesök och över 500 barn föddes där.

Utrikesministeriet stödde förra året ICRC:s hjälpoperation via Finlands Röda Kors med två miljoner euro. Därutöver har utrikesministeriet beviljat 800 000 euro för att hjälpa flyktingar i norra Irak, dit även den syriska konflikten brett ut sig,

Efter att krisen i Syrien bröt ut har Finlands Röda Kors med hjälp av stöd från gåvogivare och utrikesministeriet levererat hjälp till Syrien, Libanon, Turkiet, Irak och Jordanien. Även längs flyktingarnas och migranternas färdvägar levererar organisationen hjälp, till exempel i Italien, Serbien och Grekland.