Röda Korset hjälper sydsudaneser med en enorm mängd hirs

Yamila Castro / ICRC
Yamila Castro / ICRC
Yamila Castro / ICRC

Landets inre flyktingar har samlats i byn Kolapach i provinsen Jonglein i Sydsudan. Internationella Rödakorskommitténs flygplan har släppt hirssäckar på ett fält och säckarna hämtas i lugn och ro. Frivilliga och anställda inom Sydsudans Röda Kors försäkrar att mathjälpen når dem som mest behöver.

Över två miljoner människor har tvingats att lämna sina hem på grund av den pågående våldsamma konflikten. 1,6 miljoner av dem är landets inre flyktingar. Dessutom finns sydsudanesiska flyktingar i Sudan, Etiopien, Kenya och Uganda.

Skörden har varit dålig i år. En farmor berättar att hennes barn och barnbarn är väldigt hungriga men även om hon fick sin del av hirshjälpen, måste hon ransonera den så att den inte skall ta slut genast följande dag.

– Hundratusentals människor i Sydsudan drabbas av matbristen, säger Juerg Eglin som leder delegationen av internationella Rödakorskommittén i Sydsudan.

Internationella Rödakorskommittén delar ut mat till uppemot 24 000 sydsudaneser mot den värsta hungern. Finlands Röda Kors har donerat den största delen, drygt 700 ton, av hirslasten på tusen ton.

Kommittén och Sydsudans Röda Kors hjälper människor för att förbättra hälsovården och tillgängligheten till vatten. Till kvinnor erbjuds bland annat undersökningar under graviditeten och en trygg förlossning möjliggörs.

Dessutom besöker kommittén fängelser och kontrollerar fångarnas förhållanden samt förmedlar familjemedlemmars budskap så att människor som har skiljts från varandra under konflikter kunde hitta varandra igen.

Med finansiering från utrikesministeriet har Finlands Röda Kors i år stött biståndsoperationen genom materiellt och personbistånd samt finansiellt bistånd på 2 miljoner euro. Bland annat finländsk vårdpersonal har skickats till Sydsudan.