Insamlingen Jul i sinnet nådde sitt rekordmål – tack till alla bidragsgivare!

Tatu Blomqvist / Finlands Röda Kors
Fotograf: Tatu Blomqvist / Finlands Röda Kors

Intäkterna från Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds gemensamma insamling hjälper 22 000 mindre bemedlade barnfamiljer. Insamlingen lyckades i år över förväntan, ett varmt tack för detta till alla bidragsgivare och samarbetspartners.

Fram till julafton hade 1 705 348 euro donerats till insamlingen Jul i sinnet. Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds traditionella insamling ordnades i år för 19:e gången.

Det här året delade man ut ett rekordstort antal presentkort på 70 euro, hela 22 000 stycken. Det är 4 000 presentkort mer än förra året. Presentkorten delades ut till mindre bemedlade barnfamiljer eller barnfamiljer som annars har det svårt.

– Insamlingen behövs verkligen, den signalen får vi också genom responsen från de familjer som har mottagit presentkort, säger Röda Korsets koordinator för medelsanskaffning Regina Laurén.

Svårast i familjer med många barn

Uppskattningsvis 117 000 barn eller närmare 11 procent av alla barn i Finland bor i låginkomsthushåll. Svårast är det ofta förutom för ensamförsörjare också för familjer med flera barn. Den utdragna ekonomiska nedgången ökar pressen på barnfamiljer.

– Finlands Röda Kors distrikt på olika håll i Finland har meddelat att de gärna skulle ha delat ut ännu fler presentkort. I år fick vi också tidigare än förr förfrågningar om presentkort från socialbyråerna och församlingarnas diakoniarbete, berättar Röda Korsets vänverksamhetsplanerare Varpu Salmenrinne.

Antalet stora företagsdonationer ökade

I år deltog rekordmånga företag i insamlingen med bidrag på 1 500 euro eller mera. Antalet företag som gav stora bidrag var i år cirka 400, mot 290 förra året.

– Privatpersoner har också deltagit aktivt i insamlingen och det är glädjande. Det har varit fint att se hur många vi har kunnat ge jul i sinnet: för det ska alla deltagare och samarbetsparter ha ett stort och varmt tack, säger Regina Laurén.

Insamlingen Jul i sinnet inleddes den 20 november. Familjerna kan använda sina presentkort till att köpa mat i K-matbutikerna samt S-gruppens och Lidls affärer. Insamlingen Jul i sinnet har genomförts i samarbete med Yles morgon-tv, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega.

Beslutet om vem som får presentkort fattas av Finlands Röda Kors lokalavdelningar och Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalföreningar i samarbete med rådgivningar, socialen eller församlingarnas diakoniarbete.

Insamlingsmålet var 1 540 000 euro. Den del av insamlingssumman som överstiger målet används till presentkort som delas ut nästa år.