"Enormt behov av hjälp i Sydsudan"

Yamila Castro
Greta Andersén (t.v.) arbetade i Sydsudan i ett halvår. På sjukhusets intensivvårdsavdelning fanns många barn som led av malaria och andra febersjukdomar.
Fotograf: Yamila Castro

Röda Korsets biståndsarbetare hjälper patienter på ställen som få kan nå.

2,3 miljoner flyktingar
  • Sydsudan blev självständigt 2011. Den våldsamma konflikten började sprida sig i december 2013. Ett fredsavtal undertecknades i augusti 2015, men enligt rapporter har våldet fortsatt även efter det.
  • FN bedömer att 2,3 miljoner människor har tvingats lämna sina hem och att 4,6 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd.
  • Internationella rödakorskommittén ICRC levererar bland annat sjukvårdspersonal och livsmedelsbistånd till Sydsudan. I år har man delat ut mer än 680 000 matportioner.
  • Med stöd från UM har Finlands Röda Kors stöttat ICRC:s biståndsoperation i Sydsudan med 2 miljoner euro i form av material-, personal- och penningbistånd under år 2015. Till Sydsudan har man bl.a. skickat finländsk

Den lilla pojken var sju år och verkade ha gett upp. Han hade mist några fingrar och en del av rörelseförmågan i handen på grund av ett skottsår. Han höll sig för sig själv och ville inte ha rehabilitering.

– Vi gav honom små uppgifter. Han fick sortera operationsinstrument och starta sjukhusets generator om morgnarna. Efter några månader fungerade handen bättre och han var på väg till skolan med ett leende, berättar den finländska sjukskötaren Greta Andersén.

Andersén träffade pojken medan hon arbetade på Internationella rödakorskommittén ICRC:s sjukhus i Sydsudan. Under ett halvår där insåg hon vilket enormt behov av hjälp som finns i världens yngsta stat. FN bedömer att närmare hälften av Sydsudans 12 miljoner invånare är i behov av humanitärt bistånd.

Mobil klinik hjälper i avsides trakter

Parterna i konflikten i Sydsudan undertecknade ett fredsavtal i augusti 2015, men våldsamheter förekommer fortfarande. Hjälparbetet försvåras inte bara av striderna, utan också dåliga vägar. Största delen av biståndsarbetarnas resor samt transport av patienter och biståndsmaterial måste göras med flygplan eller helikopter. Regnperioden utgör ytterligare en utmaning. Då blir flyg inställda, eftersom planen inte kan lyfta från gyttjiga startbanor.

I huvudstaden Juba finns ett sjukhus, men annars är det svårt att få vård. Även om en sjukhusbyggnad kanske står kvar kan personalen ha flytt undan striderna. Om sjukhuset har personal kan den medicinska utrustningen vara slut.

Neutralitet är ett livsvillkor för bistånd

Internationella Röda Korset har verkat länge i regionen och organisationen är välkänd. En av Röda Korsets principer är neutralitet. I konflikten i Sydsudan har det gjort att Röda Korset har kunnat verka på olika håll i landet.

Det gör det möjligt att hjälpa även på sådana platser dit andra biståndsorganisationer kanske inte kan ta sig.

– Hjälpen minns man alltid. I Sydsudan kommer behovet av hjälp att kvarstå länge, säger Andersén.