Röda Korsets sjukhus i Jordanien tog hand om nästan 18 000 patientbesök

Caroline Gluck / ECHO
René Schulthoff / Saksan Punainen Risti
Emil Helotie / Suomen Punainen Risti

Röda Korset hjälper syriska flyktingar hela den långa vägen till skydd. Sjukhuset på flyktinglägret i Azraq var verksamt i över ett år.

Flyktingars öde i världen är hård. Den största delen av världens flyktingar befinner sig så nära sitt tidigare hem som möjligt. Även om de flesta av dem ville återvända hem, fanns det år 2014 endast 126 800 personer som kunde återvända. Antalet är det lägsta på 31 år.

På grund av det uppemot femåriga inbördeskriget i Syrien har över 4 miljoner människor flytt till grannländerna. Det är världens värsta humanitära kris som pågår.

Om man inte kan leva inom sitt eget lands gränser, stannar den största delen av dem som flyr i grannländerna. Nästan 8 miljoner av de 12 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem bor fortfarande någonstans i Syrien, 2,18 miljoner befinner sig i Turkiet, 1,1 miljoner i Libanon, nästan 634 000 i Jordanien, 245 000 i Irak och 128 000 i Egypten.

Sjukhuset i Azraq gav livet värdighet

På flyktinglägret i Azraq i Jordanien befinner sig som bäst 27 700 människor som har flytt kriget i Syrien. År 2015 var lägret Finlands och Tysklands Röda Kors gemensamma projekt som förverkligades i samarbete med internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen och Jordaniens Röda Halvmåne. Sjukhuset överlämnas som bäst till IMC (International Medical Corps).

– Människorna som har anlänt till lägret har lämnat sina hem i Syrien i hopp om skydd. Förhållandena här är inte lätta och familjerna som bor här har inte råd att bo i Jordaniens städer. De kostnadsfria hälsovårdstjänsterna som Finlands Röda Kors erbjuder bringade värdighet till invånarnas liv, konstaterar Niklas Saxén, planerare för internationell hjälp.

Mammorna fick möjlighet att föda tryggt

På Röda Korsets sjukhus har man fått allmänläkartjänster som kan jämföras med hälsovårdscentralerna i Finland samt specialistvård inom barn- och kvinnosjukdomar. Typiska hälsoproblem hos flyktingarna är olika övre lungvägsinflammationer, magsjukdomar, blodtryckssjukdomar och symptom i anknytning till stress.

Över 500 barn föddes på sjukhuset. Också akuta nödkejsarsnitt gjordes dvs. man räddade människoliv genom verksamheten. Europeiska unionen beviljade ett betydande stöd till projektet, sammanlagt 3,5 miljoner euro år 2015. Också Finlands utrikesministerium stödde sjukhuset med en miljon euro.

–Stödet har garanterat högklassig sjukhusvård. Särskilt viktiga har tjänsterna varit till havande mammor som har haft möjlighet att föda under trygga förhållandena. Det exceptionellt stora finansiella stödet till sjukhusets verksamhet har också varit ett stort bevis för förtroende till Finlands Röda Kors, för vilket vi är väldigt glada, säger Toni Vasama, rådgivare för finansiella och EU-ärenden vid Röda Korset.

Sammanlagt 93 biståndsarbetare från Röda Korset och cirka 90 arbetare från Jordanien arbetade på sjukhuset. Cirka femtio syriska flyktingar hjälpte som frivilliga hjälpare till patienter och som städare och kockar.

Se videon av Jordaniens Röda Halvmåne där sjukhusets arbetare och frivilliga berättar om sitt arbete.