Röda Korset hjälper jemeniter mitt i konflikten

A. Mahyoub / ICRC
T. Glass / ICRC
A. Grand / ICRC
A. Mahyoub / ICRC

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen har en unik förmåga att operera mitt i svåra konflikter. Internationella rödakorskommittén ICRC är vanligtvis den sista biståndsorganisationen som drar sig ur en konflikt. Även efter det fortsätter det ifrågavarande landets egna rödakors- eller rödahalvmåneförening arbetet i konfliktområdet.

I Jemen har man under de senaste tio åren krigat. På grund av konflikten har nästan 4000 människor dött och över 1,5 miljoner människor är på flykt i sitt eget land.

Behovet av humanitär hjälp är stort men möjligheter att hjälpa är på grund av säkerhetssituationen  begränsade. Finlands utrikesministerium beviljade mer medel till biståndsoperationen, som den har stött med sammanlagt 1 200 000 euro.

Internationella Rödakorskommittén är närvarande i Jemen. Tack vare kommittén och Jemens Röda Halvmåne har över 2,2 miljoner jemeniter fått mat, vatten och hälsovård.

Skyddsemblemet bör respekteras

I somras besköts en ambulans som var markerad med skyddsemblemet. Ambulansen transporterade en skadad patient och en medresenär som båda omedelbart avled i skjutningen. I september sköts två av kommitténs biståndsarbetare mitt under sina hjälpuppdrag.

 Röda Korsets och Röda Halvmånens skyddsemblem skyddar det medicinska arbetet i konflikter. Alla parter bör respektera skyddsemblemet och därigenom garantera biståndsarbetarnas och vårdpersonalens säkerhet.

Kommittén betonar krigets regler

Internationella Rödakorskommittén betonar att det finns regler även mitt i konflikten. Genom krigets lagar dvs. internationell humanitär rätt strävar man efter att begränsa verkningarna av väpnade konflikter. Civila bör skyddas och biståndsartiklar såsom mat, vatten och medicin måste kunna transporteras fritt till biståndsbehövande oberoende av konflikten.

Att sprida information om krigets regler hör till Röda Korsets basuppgifter. Humanitär rätt skyddar främst dem som inte tar del i fientligheter: civila samt skadade och kapitulerade soldater. De begränsar även krigsföringsmetoder och användning av vapen.

Grunden för humanitär rätt bildas av Genevekonventionerna år 1949 och dess tre tilläggsprotokoll från år 1979 och 2005 vilka kompletteras av humanitär sedvanerätt.

Alla stater i världen har förbundit sig att hålla fast vid det skydd som Genevekonventionerna från år 1949 ger.