Ambassadör och ordförande för Finlands Röda Kors Pertti Torstila är Årets samhällsvetare

Tatu Blomqvist
Fotograf: Tatu Blomqvist

Högskoleutbildade samhällsvetare rf har utsett PM Pertti Torstila till Årets samhällsvetare. Valet offentliggjordes under temadagarna för samhällsvetare i Helsingfors fredagen den 13 november 2015.

Genom sitt val vill förbundet i år ge erkänsla till en samhällsvetare med en lång och ansedd karriär som diplomat. Diplomatkarriären har alltid varit ett naturligt val för samhällsvetare. 

Samhällsvetare är än i dag den största gruppen högutbildade vid utrikesministeriet. I valet beaktades även Pertti Torstilas betydelsefulla samhälleliga uppgift som ledare för en global medborgarorganisation. 

Förbundet vill för egen del förespråka ett öppet och internationellt Finland. 

Pertti Torstila utexaminerades som karriärdiplomat från utrikesministeriets första utbildningskurs i internationella ärenden (Kavaku) 1970. Efter kursen kom karriären inom utrikesförvaltningen i gång. 

Torstila har representerat Finland i diplomatuppgifter på olika håll i världen samt som ambassadör i Österrike/ESK, Ungern, Kroatien och Sverige i över 43 år.

Lång diplomatkarriär

Pertti Torstila gick i pension som statssekreterare från uppgiften som utrikesministeriets kanslichef vid 68 års ålder i februari 2014. Han verkade som statssekreterare i åtta år.

– Jag blev tänd på internationellt arbete i FN-uppgifter på Cypern redan på sextiotalet. Studierna i statsvetenskap, politisk historia och internationell juridik vid Helsingfors universitet lade grunden för en diplomatkarriär, berättar Pertti Torstila. 

– Under mina aktiva år vid utrikesministeriet 1970–2014 genomlevde världen stora förändringar. Jag har bevittnat både krig och fred, kallt och hett på väldigt nära håll. I mina uppgifter har jag fått försvara Finlands intressen under olika omvälvningar i Europa. I vissa frågor är vi nu tillbaka i början, vilket inte gläder ett sändebud för internationell avspänning.

Ordförande för Finlands Röda Kors

Torstila utsågs till ordförande i juni 2014. I den nya uppgiften har han inte behövt vara sysslolös för FRK har spelat en viktig roll i hanteringen av flyktingkrisen.

– När man bad mig att ställa upp som kandidat till FRK:s ledning, tvekade jag inte. Jag flög som en knipa rakt in i holken. Jag flyttade från diplomatiska förhandlingsbord till att arbeta med den humanitära hjälpen, och tack vare min samhälleliga utbildning hade jag också de rätta verktygen med mig. Det är fint att i det här skedet av livet kunna känna att man duger till krävande aktivt arbete, gläder sig Torstila. 

– Röda Korset är en unik, oersättlig organisation. Det behövs överallt varje dag. Det sägs att Röda Korset redan är verksamt inom katastrofområden när andra först radar upp sig för en gruppbild. 

– Här i hemlandet är jag oerhört stolt över de tusentals frivilligas arbete med flyktingkrisen och integrationsfrågor på asylförläggningar. Vid deras sida känner jag att jag arbetar för rätta frågor, säger Årets samhällsvetare.

Utöver hedersomnämnandet Årets samhällsvetare blev Torstila tidigare i år också tilldelad en annan hederstitel: han promoverades till hedersdoktor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitetet Eötvös Loránd i Budapest. 

Högskoleutbildade samhällsvetare rf har utsett Årets samhällsvetare redan 17 gånger, sedan 1999. Erkänslan lyfter fram samhällsvetarnas mångsidiga och vidsträckta kompetens inom de olika sektorerna i samhället. Föregående erkänsla gick till företagare, PM Anna-Marja VainioEn förteckning över pristagarna.