Nej till rasism!- projektet: persons bakgrund eller utseende kan inte vara en utgångspunkt för hur personen behandlas

Eeva Anundi
Röda Korsets uppgift är att främja förståelse, vänskap, samarbete och bestående fred mellan människor.
Fotograf: Eeva Anundi

Rasistiskt tänkande står i klar konflikt med Röda Korsets principer som framhäver humanitet och jämlikhet. Därför avsäger sig Röda Korset all slags rasism och agerar mot rasism i ord och handling.

Delta!
  • Följande verkstaden för ingripande mot rasism ordnas i Åbo 12.12 (på finska) Läs mer.
  • Nej till rasism-projektet erbjuder bland annat utbildningstjänster, stöd för frivilligverksamhet och material till partnerorganisationer och Röda Korsets avdelningar. Bekanta dig med materialet och länkarna (på finska)
  • Kolla hur du kan komma med i verksamheten!

Röda Korsets uppgift är att främja förståelse, vänskap, samarbete och bestående fred människor emellan. Rasism är ett tänkesätt som underblåser hat och ojämlikhet mellan människor och förnekar människorättigheterna som hör till alla.

Röda Korsets projekt Nej till rasism! är Finlands största riksomfattande projekt mot rasism. Penningautomatföreningen stöder projektet.

Vad är rasism och hur kan man ingripa mot den?

Man kan inte uttömmande definiera rasism. Åsiktskiljaktighter om vad rasism är gör att diskussionen är färgrik.

Enligt rasismforskarna borde man i den allmänna diskussionen fokusera på om någon verksamhet eller tal kränker människovärde och vilken verkning detta har på enskilda människor. Politiskt spel spelas med begreppet rasism och olika parter beskyller varandra för rasism och diskriminering.

Syftet med det mångåriga projektet är anti-rasistisk uppfostran och påverkansarbete samt medborgar- och frivilligverksamhet. Projektet förenar olika parter för att göra diskussionen om rasism mångsidigare. Syftet är också att förhindra att hattal ökar och rotar sig som en beständig del av det finländska samhällets talkultur.

Nej till rasism-projektets verksamhet sker i grupper och på individuell nivå i form av konst, idrott, påverkansarbete och olika jippon. Man stöder personer som har upplevt rasism genom grupp- eller kamratstöd.

Kom med i frivilligverksamheten mot rasism.

Vill du öva ingripande mot rasism?

I verkstaden Träningscirkel mot rasismlär deltagare att upptäcka rasism och får information och erfarenheter om ingripandet mot rasism. Tyngdpunkterna ligger på de vardagliga växelverkanssituationerna t.ex. på offentliga platser. I verkstaden används drama-metoder. Träningscirkeln passar utmärkt för arbetsgemenskaper, hobbygrupper och läroanstalter.

Beställ Träningscirkel för ingripande mot rasism (för tillfället bara på finska).

Ett stort behov för skolbesök

Organisationers anställda och frivilliga gör en hel del skolbesök. Lärare, rektorer och elever behöver en konstruktiv diskussion om rasism och dess ingripande.

Handledning och rådgivning till personer som har upplevt rasism

Nej till rasism!-projektet erbjuder personer som har upplevt rasism kamrat- och gruppstöd samt metoder för hur man kan agera i en rasistisk situation.

Ifall du har upplevt rasism kan du berätta om det konfidentiellt. Projektet erbjuder handledning och rådgivning till personer som har upplevt rasism. Varje fall är viktigt. Vi producerar årligen en rapport angående temat. Syftet med rapporten är att lyfta upp olika former av rasism som förekommer i Finland.

Ytterligare information: Janette Grönfors, koordinator för projektet Nej till rasism. Janette.gronfors@rodakorset.fi