Bara få ebolasmittor – Röda Korsets arbete pågår fortfarande

Mirva Helenius
Mirva Helenius
Katherine Mueller / IFRC

Det värsta skedet av ebolaepidemin som drabbade Västafrika är nu över men stöd behövs fortfarande. Nu koncentrerar man på att upprätthålla ebolaberedskapen, information och att erbjuda mentalt stöd.

Epidemin förstörde hälsovårdssektorn som redan förut var svag. Det finns många som har förlorat sina familjemedlemmar eller sitt levebröd. Det behövs fortfarande rikligt med stöd för återhämtning och återuppbyggande, berättar Finlands Röda Kors biståndsarbetare Mirva Helenius.

Som bäst utför Helenius informationsarbete mot ebola i Liberia, i ett av Västafrikas tre länder som mest har drabbats av sjukdomen. De övriga tvåländerna är Guinea och Sierra Leone.

Epidemin som började i december 2013 har redan krävt över 11000 dödsoffer. Epidemin är den värsta i historien och cirka 28 000 människor har insjuknat under den.

Endast några kända sjukdomsfall – framsteg inom läkarvetenskapen

Ebolaepidemin förklarades vara över i Sierra Leone den 7 november. I Guinea är epidemin ännu inte över men landet meddelade i mitten av november att den sista kända ebolapatienten hade tillfrisknat. Epidemin kan officiellt förklaras vara över när det har gått 42 dagar från den sista insjuknades dödsfall eller en tillfrisknandes andra negativa testresultat. 

Liberias ebolaepidemi har redan två gånger förut förklarats vara över: första gången i maj och senaste gången i september.  Det har ändå förekommit nya smittor båda gångerna. Den 20 november förekom tre nya sjukdomsfall i landet. De insjuknade hör till samma familj. Hela familjen är under observation vid ebolavårdcentret och källan för smittan utreds.

Läkarvetenskapen har tagit stora steg i arbetet mot ebola. Man har utvecklat ett vaccin mot sjukdomen som för tillfället är i bruk i Guinea och Liberia. Resultaten av vaccinationsprogrammen har hittills varit lovande.

Helenius påminner ändåatt vaccinationens väg till en vanlig västafrikansk människa är lång och frivilligas arbete behövs fortfarande. Påplats dör människor ocksåi sådana sjukdomar mot vilka man redan i åratal har haft en vaccination.

Röda Korset var med sedan epidemins början

Röda Korset har varit med i arbetet mot ebola sedan epidemins början. För tillfället fungerar cirka 2700 utbildade aktiva frivilliga i ebolaoperationen och sammanlagt över 10 000 utbildade frivilliga har deltagit i den.

Med hjälp av Röda Korset har man utfört cirka 51 000 trygga begravningar samt erbjudit psykosocialt stöd till över 410 000 människor. Organisationens ebolainformering har nått över 8 miljoner människor. Man förhåller sig fortfarande med misstänksamhet mot dem som har tillfrisknat från ebola. Bland annat mot dessa fördomar försöker man påverka genom informationen.

Därutöver hjälper organisationen i vårdarbetet. Röda Korsets vårdcenter i Sierra Leone i Kono är fortfarande öppen och tar emot patienter som misstänks vara insjuknade i ebola. Vårdcentret i Kenema avslutade sin verksamhet når ebolasituationen i området lugnade sig.

Också Finlands Röda Kors har deltagit aktivt i hindrandet av ebola. Finlands Röda Kors ebolanödhjälpsinsamling inbringade över 270 000 euro. Dessutom har utrikesministeriet stött Finlands Röda Kors arbete mot ebola med 2,2 miljoner euro.

Sammanlagt 32 biståndsarbetare från Finland har deltagit i operationen. Den största delen har arbetat i vårdarbetet påebolaklinikerna och som logistiker inom operationen. Dessutom har man skickat kläd- och varubistånd från Finland till Västafrika.

Kaisa Kannuksela, planerare för internationellt bistånd vid Finlands Röda Kors, betonar att arbetet mot ebola pågår fortfarande.

- Det långsiktiga arbetet är oerhört viktigt för att man ska kunna förhindra smittorna helt och för att man vid möjliga smittofall ska kunna agera snabbt. Dessutom behövs det hjälp för återhämtning, berättar Kannuksela.