Medgångare lyssnar på vardagens glädje och bekymmer

Jarkko Mikkonen
Anneli Heino får erfarenheter av att lyckas av frivilligarbetet. ”Det är fint när jag får en minnessjuk att le och kan erbjuda en närståendevårdare en liten egen stund.”
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Medgångaren erbjuder närståendevårdare en efterlängtad vilo- och pratstund.

  • I Finland finns cirka 350 000 närståendevårdare av vilka 60 000 utför ett tungt och bindande vårdarbete.
  • I Röda Korsets Juttuluuri-telefontjänst kan en närståendevårdare tala med frivilliga om vardagens stora och små bekymmer. Den finskspråkiga tjänsten är öppen på torsdagar kl. 13 -15.00 på numret 0203 88100.
  • Röda Korset har stött närståendevårdarna redan över 20 år. Mångsidig verksamhet året runt ordnas på över 60 orter.
  • Är du intresserad av att verka tillsammans med närståendevårdare? Kom med.

En närståendevårdare arbetar dygnet runt och arbetet är ofta tungt. Därför är även en liten stund av egen tid värdefull och uppmuntrande, vet Anneli Heino som har varit verksam som en frivillig medgångare för en närståendevårdare för ett par år.
 
Esbobon Heino har inte själv arbetat som närståendevårdare men hon blev intresserad av frivilligarbete för tio år sedan när hon blev pensionerad.
 
Heino studerade till en specialyrkesexamen inom äldrevård, gjorde sin praktik vid en vårdanstalt för minnesjuka och fungerade som avbytare för närståendevårdare. När arbetet som avbytare avslutades ville Heino delta i frivilligarbete som närståendevårdarnas stöd.
 
– Som avbytare insåg jag hur tungt det är för många närståendevårdare. Varje stund som är ens lite annorlunda än vardagen är uppfriskande för flera, säger Heino.
 

Ett besök en gång per månad

Medgångarna för närståendevårdarna besöker närståendevårdarna och de vårdade minst en gång per månad. Vanligtvis kommer två frivilliga på besök så att både den vårdade och närståendevårdaren får en egen stund.
 
En frivillig tar den vårdade exempelvis ut, pratar eller spelar med hen medan den andra kokar kaffe och byter tankar.
 
Anneli Heino har lagt märke till hur viktigt det är för många närståendevårdare att ha en lugn pratstund. Det är ofta lättare att tala om egna bekymmer och frustrationer med en frivillig än med vänner och släktingar.
 
– För många är det lättare att tala med en utomstående. Närståendevårdarna undviker ofta att belasta sina barn för mycket eftersom de ofta tänker att barnen har sin egen brådska. En del säger att vännerna försvinner om man aldrig har möjlighet att gå någonstans med dem, säger Heino.
 

Kursen ger en medgångare basinformation

Röda Korsets frivilliga går en grundkurs i vänverksamhet. Dessutom har man skräddarsytt en egen fortbildningskurs för närståendevårdares medgångare. Man erbjuder också frivilliga fortbildning bland annat i mentalt stöd.
 
– Alla våra frivilliga är utbildade och vi strävar alltid efter att en närståendevårdare och vårdad alltid får besök av de samma frivilliga som möjliggör att ett starkt förtroende mellan dem kan skapas, säger Sisko Aalto, koordinator för närståendevård vid Röda Korset.
 
– Ofta förstår närståendevårdarna inte ens själva hur krävande deras uppgift är.  Det finns allt fler närståendevårdare och man bör uppmärksamma deras orkande allt mer i framtiden. Vi hoppas att närståendevårdarna kontaktar oss modigt eftersom vi kan erbjuda stöd för orkandet, säger Aalto.
 

Erfarenheter av att lyckas från frivilligarbetet

För Anneli Heino har frivilligarbetet erbjudit just det som hon mest saknade av arbetslivet, nya människor och erfarenheter av att lyckas.
 
– För mig är det lyx att jag får koncentrera mig på en människa åt gången. Det är en fin upplevelse av att lyckas när man får en minnessjuk att le och kan erbjuda en närståendevårdare lite egen tid. Jag känner alltid att jag är väldigt välkommen, säger Heino.