Den trygga framtiden finns i barnen

Wanda Herrera Urnia
Tatu Blomqvist
Tatu Blomqvist

Finlands Röda Kors har riktat bidragsmedel från Näsdagen till utbildning av första hjälpen och räddningskunskaper bland annat i skolor i Bolivia. Det som ungdomarna lär sig, kan också föräldrarna.

Finlands Röda Kors med i Näsdagen
  • Näsdagen-fonden ordnar varje år en Näsdagen-kampanj som samlar in medel för att främja det människovärdiga livet av barn i utvecklingsländerna.
  • Kampanjen når sin kulmen i Näsdagen-show på Yle TV2  6.11  kl. 19.
  • Med Näsdagens stöd utför Finlands Röda Kors och åtta andra organisationer långsiktigt utvecklingssamarbete i Afrika, Asien och i Central- och Sydamerika. Finlands Röda Kors biståndsmål är Bolivia och Burundi.
  • Läs mer om samarbetet mellan Finlands Röda Kors och Näsdagen.

Regnperioderna förorsakar varje år översvämningar och jordskred i Bolivia. Under den torra perioden förekommer däremot terrängbränder. I vardagen behövs hjälp snabbt och nära. Därför är kunskap att agera vid en katastrof- eller olyckssituation livsviktig. Att förbättra katastrofberedskapen minskar lidande när katastrofen inträffar.

18-åriga Miriam Heredia Cruz har skapat en nödplan för sin familj.

– Tack vare planen vet vi nu var det tryggaste stället är att tillbringa tid och vad vi kan göra i faran, berättar hon.

Utvecklingsprojektet är riktat i synnerhet till barn och ungdomar. Man har valt åtta skolor som deltar i verksamheten. Bland dem finns vanliga allmänna skolor och ställen för barn som behöver specialvård samt ett ungdomsfängelse.

115 unga frivilliga inom Röda Korset i Bolivia har utfört den största delen av hälsoupplysning, hembesök, lekande med barn och träningen av beredskapsgrupper, som ingår i projektet. I oktober lärde frivilliga hur man ger mentalt stöd.

– Barnen är stolta över att de kan lära sina föräldrar det samma som de själva har lärt sig i skolan. Genom barnen förbättras katastrofberedskapen i hela byn. Samtidigt lever kunskaperna vidare och överförs med tiden också till barnbarnen, säger Kimmo Juvas, planerare för internationellt bistånd.

Utbildning och övningar som frivilliga får är till nytta för familjer och gemenskaper i deras vardag. Dessa kunskaper motiverar ungdomarna att fortsätta i biståndsarbetet i framtiden samt att få nya frivilliga med.

– Utvecklingsprojektets verkningar bär långt in i framtiden eftersom man under projektet har utbildat en hel del pedagoger och ledare i skolor. Dessutom har Boliviska Röda Korset kunnat knyta mer nära kontakter till landets myndigheter, exempelvis till undervisningsministeriet, vilket stöder att likadan verksamhet fortsätter och sprider sig i landet, betonar Juvas.