Det eksotiska blev vardagligt

Teemu Ullgrén / Finlands Röda Kors
Fotograf: Teemu Ullgrén / Finlands Röda Kors

Röda Korsets rusmedelsarbete fyller 15 år i år. Frivilliga inom rusmedelsarbetet strävar efter att utan att moralisera och genom vardagliga möten förhindra rusmedelsbruk och minska nackdelarna som bruket förorsakar. Genom åren har arbetet blivit vardagligare.

Kom med som frivillig inom rusmedelsarbete:

När borde man oroa sig för en närståendes rusmedelsbruk? Hur bör man närma sig en ungdom som inte själv vill ha hjälp? Till vem kan man hänvisa den hjälpbehövande?

Frivilliga inom Röda Korsets rusmedelsarbete runt om i Finland svarar på sådana svåra frågor. Utbildade frivilliga reser runt på festivaler och evenemang och talar om rusmedelsbruk till exempel i skolor och läroanstalter. Frivilliga möter årligen cirka 10 000 människor på festivalerna.

Det finns uppemot 850 frivilliga inom rusmedelsarbetet.
– Röda Korset har funnit sin plats väl i rusmedelsarbetets fält. I flera organisationer utförs rusmedelsarbetet av anställda och hos oss är det frivilliga som utför arbetet, berättar Kati Laitila, planerare för Röda Korsets rusmedelsarbete.

Rusmedelsfältet har förändrats

Finlands Röda Kors rusmedelsarbete fyller 15 år i år. Jubileumsåret firas under veckan för förebyggande rusmedelsarbete som inleddes måndag 2.11. Temaveckan koordineras av Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry och Finlands Röda Kors rusmedelsarbete. Under veckan för förebyggande rusmedelsarbete organiserar Röda Korsets frivilliga evenemang bland annat i Joensuu, Åbo och Masku.

Rusmedelsfältet i Finland har förändrats en hel del på 15 år. En synlig förändring är att då det i början av 2000-talet fanns rikligt med människor på tillnyktringsstationerna har det nu skett en minskning i drickandet i berusningssyfte . Den nyaste trenden är så kallade designdroger dvs. modifierade droger.

– Försäljningen av designdroger är helt vild. Produkter som man beställer på webben är ofta inte det som lovades och kanske ingen har provat hur de kemikaliska sammansättningarna fungerar, påminner Laitila.

Röda Korsets rusmedelsarbete har med åren blivit vardagligare.

– Vi började med det rafflande namnet drogarbete men nuförtiden talar man allmänt om rusmedelsarbete eftersom det rör sig om samma problem oavsett rusmedel.

Droganvändning har blivit vardagligare och det finns mer användare.

– Tidigare var drogbrukare till viss del avskiljda från samhället och ofta hade de också andra problem. I dagens samhälle har det blivit vanligare att använda droger bara för nöjes skull och människor upplever inte nödvändigtvis bruket som ett problem.

Om tankarna rör sig kring rusmedel lönar det sig att söka hjälp

Om egna eller en nära människas tankar rör sig kring rusmedel lönar det sig att söka hjälp.

Det lönar sig att tala med ungdomen och fråga om det finns personer i vänkretsen som använder rusmedel. Utifrån svaren märks ofta om det finns intresse för rusmedel och om temat väcker känslor.

– En ungdom blir bäst skyddad från rusmedel genom olika vänkretsar. Om ungdomen bara hör till en vänkrets kan det öka trycket att själv också börja bruket om andra gör det.  Om en ungdom istället surfar mellan flera kretsar blir trycket mindre.

Med ett öppet sinne kan man komma med

Man kan komma med som frivillig inom rusmedelsarbete genom att gå grundkursen i det förebyggande rusmedelsarbetet eller i handledande och stödjande rusmedelsarbete. Allt deltagare behöver är mod, en fördomsfri inställning och ett genuint intresse för olika människor.

–  Var och en kan hitta en passande verksamhetsform inom rusmedelsarbetet. Den kan vara arbete på festivaler eller att joura på tillnyktringsstationer men också att hålla temakvällar för äldre människor.

Kom med som frivillig inom rusmedelsarbete.