Internationella Rödakorsfederationens generalsekreterare: ”Ett enormt tack till alla volontärer”

Miikka Pirinen
Miikka Pirinen

Internationella Rödakorsfederationens generalsekreterare Elhadi As Sy besök till Finland övertygade honom om att Finland tar väl hand om de asylsökande. Han påminner att det är extremt viktigt att stöda humanitärt arbete särskilt under svåra tider.

Ta ställning

Skriv på appellen för flyktingarnas humana bemötande: http://campaigns.ifrcmedia.org/protect-humanity/protect-humanity-petition/

Det är många irakiska asylsökande som får ett leende på läpparna då de får höra vem som kommit för att besöka flyktingförläggningen. Många nyfikna följer med när Elhadj As Sy introduceras till Auramo-husets förläggning i Vanda.

Flera asylsökande vill posera på bild tillsammans med As Sy och det är inte förvånande – han leder trots allt en federation som består av 189 nationella Rödakors- och Rödahalvmåneföreningar med sammanlagt 100 miljoner medlemmar, volontärer och understödare.

Innan As Sy anlände till Finland hade han bekantat sig med flyktingarnas situation i Ungern, Serbien, Österrike och Irak, som alla blivit knutpunkter för flyktingarnas och immigranternas migration. Just nu är antalet flyktingar i världen för första gången störst sedan andra världskriget.

– Jag är imponerad över hur väl människorna tas emot i Finland. Det handlar inte bara om att få mat och tak över huvudet, utan även om att bli bemött på ett humant och människovärdigt sätt, säger As Sy.

– När vi lyckas trolla ett leende på läpparna på en människa som varit med om stora motgångar, har vi uppfyllt vårt ändamål. Jag såg många leenden på flyktingförläggningen i Vanda. Därför vill jag ge ett stort tack åt alla Röda Korsets volontärer som hjälpt att ta emot asylsökanden. Röda Korset existerar inte utan sina volontärer.

Viktigt att stöda det humanitära arbetet

Under sin Finlandsvistelse träffar As Sy bland annat utvecklings- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka, medlemmar av riksdagens utrikesutskott samt myndigheter som svarar för invandringsfrågor.

As Sy vill påminna de finländska myndigheterna och beslutsfattarna om det humanitära arbetets enorma betydelse särskilt under svåra förhållanden.

– Vi är på många sätt inne i en utmanande period och nu behövs Röda Korset mer än någonsin. Människorna lider mest när det går dåligt för ekonomin och därför är det viktigt att stöda det humanitära arbetet.

Under As Sys vistelse diskuterades hur Finland och EU kan utöka sitt stöd för verksamheten. Internationella Rödakorsfederationen har vädjat att få tilläggsfinansiering på 13 miljoner till Balkan. När vintern nalkas växer behovet av varma kläder, filtar och tält.