Flyktingsituationen fick finländarna att hjälpa – insamlingen Hungerdagen inbringade ett rekordresultat

Petteri Kivimäki
Fotograf: Petteri Kivimäki

Röda Korsets Hungerdagsinsamling har inbringat redan över 3,8 miljoner euro i år. Resultatet är det bästa genom tiderna. Med de insamlade medlen hjälper man offer för konflikter och katastrofer ute i världen och i Finland.

Bidra
  • Genom att ringa numret 0600 12220 (20,28 € + lna/msa)
  • Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • På nätet på adressen www.nälkäpäivä.fi
  • Med MobilePay, till numret 040 135 88 00
  • Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI06 2219 1800 0680 00, referens: 5173
  • Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling 2020/2013/2937/11.10.2013. ÅLR 2014/9086/3.12.2014.

Bössinsamlingen Hungerdagen som ordnades i september förverkligades i år under exceptionella förhållanden. Konflikter och kortsynthet har fått flera människor än någonsin efter andra världskriget att lämna sina hem. Det fick folk att hjälpa, och insamlingen som fortsätter till slutet av oktober har inbringat hittills redan över 3,8 miljoner euro.

Det har anlänt ett rekordantal asylsökande också till Finland. För tillfället upprätthåller Röda Korset sammanlagt 72 mottagningsenheter där det finns cirka 13 000 platser. Staten betalar kostnaderna för den egentliga mottagningsverksamheten.

– Människor kom med ovanligt aktivt både som bössinsamlare och donatorer och de anmälde sig också som frivilliga. Det var samtidigt ett ställningstagande för att asylsökande ska behandlas mänskligt, tycker Anna Laurinsilta, chef för Röda Korsets medelsanskaffning.

Det som också är nytt i år är hur aktiva olika företag har varit.

– Företag förstod hur speciell den pågående samhälleliga situationen är och donerade också ovanligt stora summor, berättar Laurinsilta.

Frivilliga har en viktig roll

Under Hungerdagen samlar man in medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Medlen i katastroffonden har inte öronmärkts utan används för att hjälpa offer för naturkatastrofer och konflikter på olika håll i världen. Man utnyttjar donationer också i Finland.

Insamlingen ordnades för 35:e gången. Resultatet av Hungerdagsinsamlingen har tidigare överstigit tre miljoner euro endast två gånger. Den senaste gången var år 1992 under jugoslaviska krigen och den nästsista år 1984 under hungersnöden i Etiopien.

Under de senaste veckorna har över 8 000 frivilliga stött asylsökande genom att ordna olika klubbar och andra aktiviteter för dem och genom att hjälpa personal att inleda verksamheten på mottagningsenheterna.

– Med hjälp av donationerna upprätthåller man Röda Korsets förmåga att hjälpa samt frivilligverksamheten på mottagningsenheterna. Frivilliga stöder också myndigheterna i att integrera asylsökande i det finländska samhället så snabbt som möjligt, påminner Röda Korsets organisationschef Marita Salo.

Finland är berett att hjälpa Filippinerna

Med de medel som samlats in under Hungerdagen utför man också utvecklingssamarbete och hjälper stater att förbereda sig för naturkatastrofer. Finlands Röda Kors har under många år stött till exempel Filippinerna som är ett av världens mest utsatta länder för katastrofer.

Just nu prövar den långsamt framskridande orkanen Koppu Filippinerna. Dess störtregn har orsakat omfattande översvämningar i landets norra delar. Man har evakuerat över 14 000 människor undan stormen, och det lokala Röda Korsets räddningsgrupper har räddat redan över ett hundra människor efter att området drabbades av stormen. Nu delar man ut mathjälp och annat stöd i områdena som prövats av stormen.

– Om regnen fortsätter en längre tid kan följderna vara katastrofala. För tillfället verkar emellertid offerantalet bli lågt tack vare evakueringar och förhandsförberedelse. Situationen kan dock förändras snabbt, säger Andreas von Weissenberg, chef för Finlands Röda Kors katastrofhjälp.

Orkanen Haiyan, som slog till i Filippinerna i november 2013 och som var den kraftigaste stormen som någonsin mätts, rev sönder över en miljon hem, varvid över 6 300 människor dog och över 28 000 blev skadade. Finlands Röda Kors levererade snabb nödhjälp till landet och gav stöd i återbyggandet och har sedan dess utvidgat sitt katastrofberedskapsprogram till nya områden.