Tusentals frivilliga inom Röda Korset har stött asylsökande som har anlänt till Finland

Leena Koskela
Fotograf: Leena Koskela

Över 20 000 asylsökande har inom en kort tid anlänt till Finland. För tillfället inkvarterar Finlands Röda Kors över 12 000 nyanlända. Tusentals av organisationens frivilliga har hjälpt asylsökande att komma igång.

Redan över 7000 frivilliga inom Finlands Röda Kors har varit med och hjälpt asylsökande som anländer till Finland. Frivilliga har hjälpt personalen att dra igång verksamheten i mottagningsenheterna, sorterat och delat ut kläder och handlett människor som kommer. Dessutom har frivilliga ordnat olika slags klubbverksamhet, såsom språk- och läxhjälpsklubbar, sport och hjälpt asylsökande bekanta sig med livet i Finland.

Frivilliga som stöder Röda Korsets humana hjälpuppdrag fungerar samtidigt som länk mellan orten och mottagningscentralen.

– Frivilliga har ett viktigt uppdrag i att bygga en bro mellan nyanlända och den finska befolkningen. Genom att göra tillsammans lär man sig bäst de språk- och kulturkunskaper som behövs också i arbetslivet. Utöver frivilliga och organisationer behövs hela samhällets stöd i integrationsprocessen, säger Kristiina Kumpula, Finlands Röda Kors generalsekreterare.

Två nya enheter per dag

År 2015 uppskattas att antalet asylsökande som anländer till Finland kommer att vara rekordartat i jämförelse med Finlands tidigare antal asylsökande, till och med 50 000 människor. Detta förutsätter att nya mottagningscentraler grundas snabbt.

Under de senaste tre veckorna har Finlands Röda Kors öppnat i genomsnitt två nya mottagningsenheter per dag. Det betyder 300 nya inkvarteringsplatser dagligen. Under denna tidsperiod har genomsnittligt 520 asylsökande anlänt till Finland per dag.

– Vi förbinder oss att även i framtiden öppna nya mottagningscentraler i den takt som behövs, säger generalsekreteraren Kumpula.

Mottagningscentraler och nödinkvarteringsenheter öppnas i samarbete med myndigheterna. Staten står för mottagningsverksamhetens kostnader.

– FRK är för Migrationsverket en långvarig och kunnig partner som har förmåga att snabbt reagera och öppna nya mottagningscentraler. Ut av våra 90 mottagningsenheter upprätthåller FRK för tillfället 70 mottagningsenheter. FRK:s enheter bildar den riksomfattande ryggraden för mottagningsverksamheten, berättar Jorma Kuuluvainen, direktör för mottagningsenheten vid Migrationsverket.

– Man har redan länge skapat denna beredskap och på grund av detta har vi haft möjlighet att öppna nya enheter i denna takt och mobilisera anställda och frivilliga. Vi har beredskap att höja inkvarteringskapaciteten vid behov och på myndigheternas begäran upp till 20 000 inom en kort tid, säger Kristiina Kumpula.

För tillfället upprätthåller Röda Korset cirka 75 procent av asylansökandes inkvarteringskapacitet i Finland. Finlands Röda Kors upprätthåller sammanlagt 70 enheter vars sammanlagda inkvarteringskapacitet är över 12 000.

Arbetet pågår ännu länge.

– Asylsökande anländer fortfarande. Samtidigt satsar vi på stödet för att integrera asylsökande. I detta uppdrag spelar Röda Korsets frivilliga en betydande roll. Arbetet är i början, påminner generalsekreteraren Kumpula.

Du kan stöda Röda Korsets arbete genom att ge ett bidrag till katastroffonden:

  • Ring nummer 0600 12220 (20.28€ + lna/mna)
  • Skicka meddelandet SPR till nummer 16499 (15€)
  • Ge ett bidrag på adressen www.rodakorset.fi/bidra
  • Ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI06 2219 1800 0680 00
  • Via MobilePay till nummer 040 135 88 00

Polisstyrelsens insamlingstillstånd 2020/2013/2937/11.10.2013