Snabbt hjälp och vård på evakueringssjukhuset

Ibrahim Malla
Evakueringssjukhusets syfte är att hålla patienterna vid liv och vidaretransportera dem så fort det är möjligt.
Fotograf: Ibrahim Malla

I Kittilä övade Röda Korset evakueringssjukhusets verksamhet. Där pågick Barents Rescue som är en internationell övning i beredskap mot olyckor.

I Guldgruvan i Kittilä har en brand brutit ut och skadade transporteras för vård till sjukhusen i området. Även översvämningar och jordskred har orsakat olyckor och orsaken till dessa är långvariga och ihållande störtregn. Situationen i norr är allvarlig och de finska myndigheterna beslutar att vända sig till myndigheterna i grannländerna och till Finlands Röda Kors.

Lyckligtvis var det endast fråga om en övning och en påhittad situation, men den kunde vara verklig. Därför ordnades det i Lappland en Barents Rescue -övning inför en storolycka. I övningen deltog sammanlagt 900 frivilliga och anställda inom räddningsbranschen och det medicinska området från Finland, Sverige, Norge och Ryssland.

Sammanlagt 200 frivilliga och anställda deltog från Frivilliga räddningstjänsten och från Finlands Röda Kors. Bland annat akutvårdsstuderande agerade patienter och de fick värdefull erfarenhet för sitt kommande yrke.

Röda Korset skickar iväg ett evakueringssjukhus som är en enklare version av det traditionella fältsjukhuset. Sjukhuset är färdigt att skickas i väg på bara några timmar från Pirkkala flygfält i Tammerfors. Finnair ordnar det första möjliga flyg för sjukhusförnödenheterna och några anställda och de övriga åker efter med följande flyg. Även verksamheten fås i gång på ort och ställe på ett par timmar.

Evakueringssjukhusets syfte är att hålla patienterna vid liv och vidaretransportera dem så fort det är möjligt.

Snart får sjukhuset uppgifter om offren från gruvolyckan.

På evakueringssjukhuset kan upp till 200 patienter vårdas

De första patienterna som anländer tar sig på egen hand in i sjukhuset från ambulansen, men snart upptäcker man att en av dem inte mår så bra. Han läggs på en bår, undersöks noggrannare och förflyttas till observationsavdelningen. Han förflyttas senare med helikopter till Lapplands centralsjukhus.

En annan patient, en flicka med brännskador flyttas till observation. Laura Syvänen som agerar patient studerar turism vid Levi-institutet. Hon väntar på förflyttning till hälsovårdscentralen i Kittilä. Övningen har gjort henne fundersam.

– Här får man god vård, försäkrar hon.

Före eftermiddagen har man registrerat totalt 11 patienter. Olyckorna har förorsakat olika skador; brännskador, benbrott och skador i lungorna på grund av inhalerad brandrök. Fyra patienter har redan skickats med helikopter till Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi.

– På evakueringssjukhuset kan 200 patienter vårdas, vilket i betydande grad lättar trycket på lokala hälsovårdscentraler och sjukhus, säger hälsovårdsrådgivare Tiina Saarikoski.

De frivilligas hjälp är oersättlig

Plötsligt kommer det uppgifter om en kollision mellan en långtradare och en buss och svårt skadade patienter anländer. För att verksamheten ska bli ännu bättre testas i samband med övningen hur sjukhusets verksamhet fungerar under stigande press samt hur förflyttningen av patienter från en avdelning till en annan förflyter. Samtidigt får hjälparbetarna praktisk övning i att arbeta på ett evakueringssjukhus.

Personalen uppgår till 27 och därför har de frivilligas hjälp stor betydelse. I övningen deltog tjugo frivilliga som fick utbildning i första hjälpen.

– De frivilliga kan hjälpa till att förflytta patienter och ge psykiskt stöd. Deras lokalkännedom utgör en oersättlig hjälp, säger översköterskan Anne Salonen.

På sjukhuset finns det också en avdelning för patienter som inte behöver akut vård. Där kan de vila och få psykiskt stöd, eller vänta på anhöriga som får vård. Skötarna observerar hur de som vilar mår eftersom hälsotillståndet snabbt kan ändra och patienten kan plötsligt bli i behov av läkarvård.

– På avdelningen kan man även ringa hem om den egna telefonen har försvunnit eller gått sönder. Det faktum att vi hjälper människor att hitta sina anhöriga vid katastrofsituationer utgör en mycket viktigt del av Röda Korsets verksamhet, betonar ansvariga avdelningsskötaren Raija Andersen.

Text: Päivi Hurttia