Frivilliga hjälper asylsökande i Torneå

Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti
17-åriga kulturstuderande Anniina Vanhatalo från Torneå föreställde sig hur det är att vara en invandrare som anländer till Finland och ville hjälpa. Hon anmälde sig som frivillig i nödinkvarteringsenheten som är avsedd för familjer i Torneå.
Fotograf: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Den finsk-svenska dubbelstaden Torneå-Haparanda har blivit en brännpunkt för hundratals asylsökande som redan ett par veckor har anlänt från Sverige till Finland. 17-åriga Anniina Vanhatalo är en av de många frivilliga som har börjat hjälpa asylsökanden.

Visste du att
  • Det finns för tillfället mer flyktingar i världen än någonsin efter andra världskriget.
  • Finlands Röda Kors har inlett en betydande biståndsoperation för att hjälpa asylsökande som anländer till Finland.
  • Inrikesministeriet ansvarar för finansiering av mottagningscentraler.
  • Du kan stöda asylsökande.
  • Röda Korset bl.a. utbildar frivilliga för att stöda asylsökande. Du kan hjälpa genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond.

Anniina Vanhatalo från Torneå hade redan en länge tid funderat över hur hon kunde hjälpa asylsökande som anländer till Finland via Europa.

– Jag tycker att människor borde ha möjlighet att vara i skydd och i fred. Det måste vara fruktansvärt att fly från krig, vandra hundratals kilometer och bli dåligt behandlad då man kommer fram, säger Vanhatalo.

Efter introduktion direkt till arbete

Vanhatalo är en kulturstuderande vid yrkesskolan Lappia och har karate och handarbete som hobby. Hon är en av de tusentals finländare som under de senaste veckorna har börjat med frivilligarbete med asylsökande.

På lördag eftermiddag gick Vanhatalo in i nödinkvarteringsenheten för familjer som Röda Korset upprätthåller och anmälde sig som frivillig. Bara en stund tidigare pågick en demonstration på gränsen mellan Finland och Sverige, i vilken det krävdes att gränserna borde stängas.

Hon fick en kort introduktion, tog på sig Frivilliga räddningstjänstens väst och började genast arbeta.

– Jag var med och hämtade familjer från en annan nödinkvarteringsenhet, som var avsedd för män, till den här enheten för familjer. Jag hjälpte familjerna bland annat att inkvartera sig i rummen och städade.

På lördagen arbetade Vanhatalo åtta timmar och fortsatte genast på söndagen.

– Jag kunde gärna utföra frivilligarbete också i framtiden, säger hon.

Över 4500 frivilliga har inom en kort tid anmält sig genom Finlands Röda Kors webbsidor.  Det finns också tusentals andra som har gjort som Vanhatalo och anmält sig direkt vid Röda Korsets enheter.

Ett organiseringscenter öppnades på tisdagen 22.9.

På natten mellan lördag och söndag sov 30 människor i nödinkvarteringsenheten för familjer. Bland dem var en  familj på sju personer från Jemen. Enligt Internationella rödakorskommittén (ICRC) är 80 % av yemeniterna i behov av akut humanitärt bistånd.

Röda Korset har tillsammans med myndigheterna grundat två nödinkvarteringsenheter för asylsökande i Torneå.  Dessutom öppnades ett organiseringscenter för asylsökande i Torneå på tisdagen 22.9. Polismyndigheterna registrerar asylsökande vid centret och handleder dem till mottagningscentraler eller vid behov avvisar dem.

Finlands Röda Kors ansvarar för organisationscentrets inkvarteringsutrymmen och de inkvarterades  välmående.