Hungerdagens bössinsamling bringade in uppemot 1,5 miljoner euro

Tatu Blomqvist
I många städer fanns fler frivilliga Hungerdagsinsamlare än tidigare.
Fotograf: Tatu Blomqvist

Hungerdagens bössinsamling slutade förra veckan men på andra sätt är det möjligt att ge ett bidrag ännu tills slutet av oktober.

Bössinsamlingen för Röda Korsets Hungerdag 17 -19.9 inbringade cirka 1,5 miljoner euro. Resultatet är cirka 200 000 euro mer än förra året. Hungerdagsbidrag kommer direkt till katastroffonden ännu tills slutet av oktober. Således har vi det slutgiltiga resultatet först i november.

För tillfället ser det ut som att gränsen till tre miljoner euro ligger väldigt nära. I så fall handlar det om det tredje bästa resultatet i Hungerdagens historia. Hungerdagen ordnades nu för 35:e gången.

- Vi är väldigt tacksamma för all hjälp och bidrag. Ett bra resultat visar att finländarna har förstått betydelsen av Röda Korsets arbete, anser John Ekelund, direktör för medelanskaffning vid Röda Korset.

Under Hungerdagen samlas medel in till Finlands Röda Kors katastroffond. Katastroffondens medel är obundna. Ur katastroffonden hjälper man offer för naturkatastrofer och konflikter runt om i världen. Med katastroffondens medel hjälper man också i Finland. Dessutom utför Röda Korset långvarigt utvecklingssamarbete med hjälp av katastroffonden. I år hjälper man med de insamlade medlen bland annat flyktingar såväl i världen som i Finland.

På flera orter deltog en hel del bössinsamlare i Hungerdagen för första gången.

- Viljan att hjälpa är för tillfället enorm i Finland. Att delta i insamlingen antingen som bössinsamlare eller som bidragsgivare betydde för många ett konkret sätt att hjälpa flyktingar, säger Ekelund.

- Antalet asylsökande har ökat snabbt och gjort att hjälpbehovet har ökat också i Finland. Situationen kommer inte att lätta varken här eller ute i världen inom en nära framtid och stöd behövs ännu under vintern och troligen även längre, uppskattar Ekelund.

Hungerdagens bössinsamling slutade förra veckan men på andra sätt är det möjligt att ge ett bidrag ännu tills slutet av oktober.

Ge ett bidrag till Hungerdagen:

  • Per telefon: Ring 0600-122 20 (20,28 + lna/msa)
  • Via SMS: Skicka SPR till nummer 16499 (15 €/meddelande)
  • På webben
  • Via MobilePay, nummer 040 135 88 00
  • Till Röda Korsets katastroffonds konto FI06 2219 1800 0680 00 referens 5173