Tre sätt att hjälpa asylsökande

Jussi Vierimaa
Fotograf: Jussi Vierimaa

Hur kan du hjälpa invånarna i asylförläggningarna?

1) Anmäl dig som frivillig

Anmäl dig som frivillig på nätet genom att välja verksamhetsformen: Hjälpa asylsökande

Frivilliga fungerar till exempel som vänner till invånare i asylförläggningarna och ordnar läxcirklar, språkklubbar och annan fritidsverksamhet för dem. Du kan göra helt vanliga saker med asylsökande och flyktingar, till exempel gå och plocka svampar eller spela fotboll med dem. Läs mer om Röda Korsets mångkulturella verksamhet.

2) Donationer av kläder och saker

För tillfället har asylförläggningarna väldigt varierande behov. Kläder och saker kan man donera till Kontti-varuhusen och asylförläggningarna hämtar bidragen därifrån enligt sina behov. Intäkterna från försäljningen riktas till Röda Korsets verksamhet i Finland, katastroffonden och till att utveckla Kontti-verksamheten. Hitta ditt närmaste Kontti-varuhus

Företag eller samfund

Anmäl ett materiellt bidrag eller tjänstbidrag med denna blankett (på finska). Ifall ditt företag har fria utrymmen som passar för asylförläggningsverksamhet, sänd oss information med blanketten erbjudande av utrymmen tilatarjouslomake (på finska).

3) Hjälp till i ursprungsländerna

Med medel ur katastroffonden stöder man offer för katastrofer både i Finland och i utlandet. Medlen ur fonden används bland annat till att hjälpa flyktingar och asylsökande på plats i de länder varifrån asylsökande flyr och där nöden är som störst. 

En del av medlen kommer att användas i Finland för att utbilda frivilliga som stöder asylsökande och för att integrera asylsökande exempelvis genom vänverksamhet och språkklubbar. Staten står för kostnaderna för den egentliga mottagningsverksamheten.

Samla in medel till katastroffonden genom att donera, eller bli månadsgivare.
 

Berätta om Röda Korsets verksamhet i sociala medier

Sprid budskapet och diskutera asylsökandes situation med dina vänner och hur var och en av oss kan stöda. Hjälp behövs ännu länge och genom att följa Röda Korsets kommunikationskanaler får du information om hjälpbehovet och olika sätt att hjälpa.

Välj din favoritkanal och följ Röda Korset på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.
 
Läs mer om mottagningen och asylsökande.