Behovet av humanitärt bistånd större än någonsin

Ibrahim Malla / IFRC
Syriska Röda Halvmånens frivilliga hjälper i Damaskos.
Fotograf: Ibrahim Malla / IFRC

Den 19 augusti var den internationella dagen för humanitärt arbete. Sedan andra världskriget har behovet av humanitär hjälp inte någonsin varit så stort som i dagsläget.

Stöd Röda Korsets arbete genom ett bidrag:
  • Via SMS: Skicka SPR till numret 16499 (15 €)
  • Per telefon: Ring 0600-122 20 (20,28 + lna/msa)
  • På webben med nätbankskoder
  • Till konto FI06 2219 1800 0680 00

Det finns närapå 60 miljoner människor i världen som har tvingats fly från sina hem och antalet håller på att stiga. Den överlägset största delen av flyktingarna flyr konflikter. Betydliga krigsfunktioner förorsakar alltid humanitärt lidande och påverkar livet för civila.

Inte bara staternas militärmakt sprider krigets och våldets fasa. Det finns också andra vapenanvändare. Oftast tvingas människorna fly med brutalt våld.

Med humanitär hjälp kan man inte lösa konflikter

– Det är viktigt att förstå skillnaden mellan humanitär hjälp och konfliktlösning. Syftet med humanitär hjälp är inte att lösa konflikter. Detta är statliga och andra politiska aktörers uppgift, säger Andreas von Weissenberg, chef för Finlands Röda Kors internationella katastrofberedskap.

Humanitär hjälp lindar lidandet och räddar människoliv. Humanitärt bistånd bör vara opartiskt, jämlikt och motsvara det verkliga behovet, och det får inte finnas några andra mål med biståndet.

– Spektrumet av humanitär verksamhet har blivit svårt att uppfatta och hantera. Kriserna och konflikterna har blivit oklara och dess otaliga parter är ibland svåra att identifiera. Långvariga konflikter förstör civilbefolkningens bastjänster. Konflikterna har blivit mångsidigare och också kommit närmare oss; Ukraina är bara en timmes flygresa från oss, konstaterar Weissenberg.

Röda Korset fortsätter sitt arbete även mitt i konflikten

Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen har en exceptionell förmåga att operera även mitt i de allvarligaste konflikterna. Internationella Rödakorskommittén (ICRC) är vanligtvis den sista som drar sig ur konflikten. Även i en sådan situation fortsätter ifrågavarande lands egna Röda Kors eller Röda Halvmåne arbetet, också i de allra svåraste säkerhetssituationerna.

– I synnerhet bör framhävas Syriska Röda Halvmånens och Jemens Röda Halvmånes verksamhet som försvarare av sin egna befolknings liv och hälsa. Sedan början av det syriska inbördeskriget har 42 frivilliga från Jemens Röda Halvmåne omkommit. Endast för en vecka sedan blev två frivilliga från Jemens Röda Halvmåne skjutna när de transporterade döda från stridigheterna, påminner Weissenberg.

– Finlands Röda Kors är stolt över sina systerorganisationers otroliga arbete i de allra svåraste omständigheterna, och tacksamt till bland annat de finländare som genom sina bidrag har möjliggjort Finlands Röda Kors hjälp till offren för dessa konflikter.