På storlägret fanns ungdomar från 29 länder

Altti Näsi
Altti Näsi
Altti Näsi
Altti Näsi

Röda Korsets internationella storläger, The Finnish Red Cross Experience (FiRE) hölls i Evo i Tavastehus 2–7.8.2015.

Tule mukaan toimintaan!
 

Finlands Röda Kors skickade i vintras lägerinbjudan till alla Röda Korsets nationella föreningar. Man fick rikligt med kontakttaganden, och nu var 29 nationaliteter representerade på lägret.

Två av dem som tog emot inbjudan kom från ön Saint Lucia i Karibiska havet. Omegha Gaillard och Bruneau Remia besökte Finland för första gången. Remia berättar att den största orsaken för henne att komma till Finland, var viljan att möta nya människor och uppleva olika kulturer.

Under lägrets två första dagar deltog Remia i Röda Korsets rollspel inom humanitär rätt. I rollspelet kunde ungdomarna uppleva hur det är att leva mitt i konflikten. Enligt Remia var upplevelsen tung men givande. Hon föll i slutet av första dagen och vrickade vristen i ett buskage.

– Det är inte så farligt. Jag är väl i skick inom några dagar för vi har förstklassig första hjälpen här, konstaterar hon leende.

Omegha Gaillard hoppas att hon får erfarenheter av Röda Korsets nya välfungerande programnummer som hon kan ta med sig och förverkliga på ön Saint Lucia. Gaillard berättar att Röda Korsets verksamhet i hennes hemland är väldigt aktiv.

– Vi ordnar en hel del läger på ön Saint Lucia. Temana tycks vara ganska enliga med Finlands Röda Kors. Sättet att göra saker är ganska annorlunda men det är ju viktigt att utbyta kunnandet.

Lägret fungerar som språkbad

Ett av lägrets teman var mångkulturalism. Lägerdeltagarna funderade exempelvis över varför under svåra ekonomiska tider åsikter radikaliseras och rasistiska tänkande får mer utrymme. Var och en fick möjlighet att fundera över olikhet genom den egna livsberättelsen.

Att kommunicera på ett främmande språk var vardagen på lägret som har engelska som officiellt språk. På första hjälpen-kursen talade en finsk ung man flytande engelska. Luka Kiviniemi deltog i Röda Korsets läger för första gången.

– Mamma såg annonsen någonstans och frågade om jag vill delta. Jag sade genast ja, berättar han.

– Kiviniemis utmärkta kunnande i engelska kommer från videospel. Han tycker om att spela men likaså tycker han om att göra saker i praktiken. Kiviniemi kastar stöveln skickligt i en lång båge.  De utländska gästerna förundrar sig över den finska tävlingen.

Lägret fungerar som en övning till Röda Korset

Att ordna ett storläger är också förberedelse för en katastrof eller undantagssituation. I Evo fanns över 80 tält som bestod bland annat av inkvarterings- provianterings-, service- och programställen.  Som mest omfattande har det funnits över 400 deltagare på lägret.

Lägret är en stor insats för Finlands Röda Kors och särskilt för Tavastlands distrikt. Minna Luoma, en av lägrets två ledare, är väldigt nöjd med helheten.

– Detta är unikt i Finland. Att skapa en sådan infrastruktur mitt i skogen är en bra övning för oss. Vi har möjlighet att testa vårt kunnande och i synnerhet våra kommunikationskunskaper.

Lägret är en del av 50-års jubileum för Röda Korsets sju principer. Detta syntes också i lägrets program för de två sista dagar gick lägerdeltagarna runt uppgiftsbanorna som hade byggts upp enligt principerna. Humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet var starkt närvarande.