Trots att välståndet har ökat är Ghana fortfarande ett fattigt land

Kaisa Rouvinen / Finlands Röda Kors
Richmond Mensah / Röda Korset i Ghana
Richmond Mensah / Röda Korset i Ghana

Naturresurserna ger ny rikedom åt Ghana och flera finska företag gör affärer i landet. Trots detta finns det en hel del fattigdom i Ghana. Röda Korset i Ghana stödjer human utveckling i flera byar där brist på basvetenskap förhindrar utveckling och välmående.

Esther Nkuba och Thomas Bitu har levt trettio år tillsammans och uppfostrat en stor familj. De bor vid asfaltvägen i byn Ajalaja i provinsen Brong Ahajo. Även om vägen är rak och jämn, råder det brist på en hel del i byn. Det finns inte något offentligt eller privat sanitetssystem, inte heller en enda riktig butik. Skolan och rådgivningsbyrån kom för några år sedan. Borrbrunnar fick byn med stöd från en organisation. Det finns inte någon elektricitet, alltså finns det inte telefon eller mobilnätverk heller.
 
Å andra sidan använde varken Esther eller hennes barn internet eftersom de inte kan läsa. Av Esthers åldersgrupp har ingen gått i skolan, och också barnens skolgång har varit knapp.   Nästan hälften av de vuxna i Ghana har inte fått någon utbildning. Barnbarnen däremot har mer möjlighet och om utvecklingen fortsätter att vara positiv, kan flera av dem utbilda sig till något yrke. På grund av skolavgifterna avslutar många för tillfället skolgången redan vid ett tidigt skede.
 

Hälsokunskap ökar trygghet

Alla Esthers barn föddes hemma, liksom de flesta barn på landsbygden. Såväl mödra- som spädbarnsdödligheten är hög. Esther klagar inte över livets gång. Thomas tog henne till Ajalajan för länge sedan. De har levt tillsammans, varit sjuka ofta men bara ett av barnen dog som litet. Familjen har inte heller blivit smittad av älvblindhet som var allmänt tidigare.
 
Esther och hennes mentor, Röda Korsets frivillig Comfort Bichupal befinner sig i samma situation i många avseenden: de är båda flerbarnsmammor och kan inte läsa. Dessutom är livet fullt med fysiskt arbete eftersom maten kommer från den egna gården. Majs, jams, kassava, hirs och jordnötter behandlas och mals för egna händer.
 
Esther berättar om de nya sakerna som grannfrun Mama Comfort har lärt henne. Hon beskriver ivrigt hur fint och nyttigt det är att förstå att malaria verkligen kommer från myggbett. Nu sover hela familjen under ett myggnät för att undvika insjuknandet.
 
Nu vet Esther också att förstörd mat och även barns – inte bara vuxnas avföring – är källor till sjukdomar. De bör städas och täckas.  Förra året spred kolera ut från staden till byn vilket gör att man måste få sanitetssystemet i ordning.  Byborna väntar ivrigt på toaletterna som man bygger tillsammans med stödet från Röda Korset.
 
På Röda Korsets kurs lärde sig Comfort om hälsa och förebyggande av sjukdomar. Dessutom diskuterar man dessa frågor ytterligare på frivilligas regelbundna möten. Comfort är stolt över de laminerade undervisningsbilderna av vilka hon väljer nya teman för diskussionen: viktig information om kvinnors och barns hälsa, hälsosam näring och första hjälpen.
 
Finlands Röda Kors avslutar programstödet och finansieringen i Ghana 2015 men det finns gott om likadana byar som Esthers, Thomas och Mama Comforts. Enligt förutsättningarna fortsätter Röda Korset i Ghana att arbeta på de allra fattigaste områdena.