Röda Korset dömer skjutandet mot en ambulans i Jemen

IFRC
Internationella Rödakorskommittén och Jemens Röda Halvmåne har bistått bland annat med evakuering av skadade.
Fotograf: IFRC

I torsdags har en ambulans med Röda Halvmånens emblem blivit skjuten i Jemen. Röda Korset dömer skjutandet hårt.

Stöd Röda Korsets verksamhet.

Du kan stöda Röda Korsets arbete på konfliktområdena genom at ge ett bidrag till katastroffonden.

  • Via sms: Skicka SPR till nummer 16499 (15 €)
  • Via ett bidrag på nätet.
  • Till kontot: Nordea FI06 2219 1800 0680 00
  • Per telefon: Ring 0600-122 20 (20,28 € + lna/msa)
 
Ambulansen transporterade en skadad patient och en medresenär. Båda omkom omedelbart i beskjutningen. Ambulansen var tydligt markerad med Röda Halvmånens emblem.
 
Röda Korsets internationella kommitté är oerhört orolig över våldet som på sistone har ökat i Jemen. Attacker mot vårdpersonal och biståndsarbetare har skett mer än tidigare.
 
Sedan mars har fyra frivilliga från Jemens Röda Halvmåne omkommit i hjälparbetet under konflikten. Också bilar och utrymmen tillhörande Jemens Röda Halvmåne har blivit attackerade även om de är betydligt markerade med Röda Halvmånens emblem.
 
Emblem för Röda Korset och Röda Halvmånen skyddar mediciniskt arbete vid konflikter och krig. Alla parter bör respektera emblemet och därigenom garantera biståndsarbetares och vårdpersonals trygghet.
 
Jemens Röda Halvmåne och internationella Röda Korset kräver ovillkorligt skydd till biståndsarbetarna så att de kan hjälpa konfliktens offer.
 

Röda Korset hjälper skadade trots farliga förhållanden

Striderna i Jemen har ökat, och allt flera civila drabbas av konflikten. 
 
- Civilbefolkningens lidande är oerhört. Det är brist på vatten, mat och bränsle i landet.  I landets södra delar, på områdena Aden och Taizi, har stridigheterna under de gångna veckorna ökat.  Tillgång till områdena har försvårats betydligt, vilket gör att det är väldigt svårt att evakuera skadade och döda, berättar Antoine Grand, ledare för internationella kommittés biståndsoperation i Jemen.
 
Internationella Rödakorskommittén hjälper konfliktens offer på olika håll i Jemen.  Kommittén har 262 arbetare i landet, varav 144 i Sanaa, 70 i Aden, 36 i Saada och 12 i staden Taizi. 
 
Finlands Röda Kors gav med stöd från utrikesministeriet 500 000 euro till biståndsoperationen i våras.