Röda Korset förbättrar säkerheten i fängelser i Honduras

Mikko Vähäniitty
César Montesinos säger att hans åsikter ändrades när han fick lära känna fångarna. Fångarna har mist sin frihet, inte sitt människovärde.
Fotograf: Mikko Vähäniitty

För tre år sedan fick César Montesinos som arbetar som frivillig för Honduras Röda Kors bevittna vad som kan hända om människor inte förbereder sig för katastrofer.

Finlands Röda Kors hjälper i Honduras
  • Finlands Röda Kors samordnar ett katastrofberedskapsprojekt i Comayagua i centrala Honduras tillsammans med Honduras Röda Kors. Över 54 000 människor har nytta av projektet som får stöd av Europeiska Unionen och i vilket även Röda Korset i Tyskland, Italien, Spanien och Norge deltar. 
  • Målet är att med hjälp av utbildning och utrustning hjälpa människor att förbereda sig för katastrofer i byar, gemenskaper, på skolor, på hälsovårdscentraler och i fängelser samt stärka samarbetet mellan de offentliga institutionerna och Honduras Röda Kors och förmågan att reagera på risker. I sju byar genomförs dessutom mindre projekt, såsom byggs kanaler för regnvatten i syfte att minska översvämningar.

César Montesinos hade jour på sin arbetsplats på hälsostationen vid Comayagua fängelse den 12 februari 2012 då det utbröt en brand i fängelset. Ingen vet fortfarande riktigt vad som gav upphov till branden men den spred sig snabbt i den gamla byggnadens träkonstruktioner.

Montesinos och flera andra frivilliga gjorde vad de kunde för att rädda människor från fängelset. Eftersom det fanns varken utrustning eller evakueringsplan var arbetet emellertid mycket svårt. Operationen tog två dagar men trots räddningsinsatserna omkom 362 fångar i branden. Fotografierna som visade katastrofens omfattning spreds i de internationella medierna.

Ingen hade förberett sig för branden eller visste hur man borde gå tillväga.

– Det var det mest upprörande jag någonsin upplevt. Röda Korset erbjöd fångarna psykosocialt stöd efter branden men tragedin lämnade outplånliga spår hos dem, berättar Montesinos.

Utbildning främjar fångarnas anpassning i samhället

Det största problemet i fängelset som byggts i utkanten av Comayagua stad i centrala Honduras är att det finns för många fångar där. Fängelset borde rymma 340 invånare men även idag hyser det upp till 640 fångar.

På grund av organiserad brottslighet och mara-gängen har Honduras blivit det våldsammaste landet i världen utanför konfliktzoner. Man hamnar i Comayagua fängelse i regel på grund av stöld, våldtagning, dråp eller utpressning.

– Alla rycker till när jag berättar för dem att jag arbetar i fängelset. Mina åsikter har ändrats i takt med att jag har lärt känna fångarna. De har mist sin frihet, inte sitt människovärde. Även fångar har rätt att lära sig förbereda sig för risker och utbildning främjar deras anpassning i samhället, påminner Montesinos.

Röda Korset utbildar fångar och fängelsepersonal

För närvarande deltar fängelserna i såväl Comayagua som El Progreso i beredskapsprojektet DIPECHO som Röda Korset genomför med stöd från Europeiska Unionen. Röda Korsets frivilliga utbildar fångar, vakter, brandmän och poliser som arbetar i fängelset samt medlemmar i den lokala beredskapskommittén i att förbereda sig och handla om någonting händer.

– Röda Korsets frivilliga ger fångarna utbildning i bland annat första hjälpen samt information om hygien och förebyggande av smittsamma sjukdomar. Projektet är väldigt viktigt för oss, för i Honduras har man i hög grad lämnat fängelserna vind för våg. Det som är utmärkt är att projektet inte bara erbjuder utbildning utan också konkret utrustning. Det räcker inte med enbart utbildning om man inte har till exempel brandvarnare och släckare, konstaterar Montesinos.

Idén är att utbilda fångar till frivilliga som delar med sig av informationen till andra fångar. På det sättet fortsätter utvecklingen av katastrofberedskapen även efter det ett och ett halvt år långa projektet som tar slut i höst.

Comayagua är en sårbar trakt som inte bara hotas av bränder utan också av bland annat översvämningar, torrhet och jordbävningar.

– Det sker utveckling men honduranerna är inte ännu förberedda för katastrofer. Tack vare det internationella stödet kan Honduras Röda Kors utveckla vår förmåga att hjälpa oss själva, tänker Montesinos.