Ahmed som flydde från Syrien drömmer om att återvända hem

Niklas Saxén
Ahmed jobbar för tillfället som volontär på Röda Korsets sjukhus där man behandlar flyktingar som bor i flyktinglägret i Azraq.
Fotograf: Niklas Saxén

Redan över fyra miljoner människor har varit tvungna att fly undan konflikten i Syrien till grannländerna. Ahmed, som arbetar som frivillig inom Röda Korset, är en av dem.

Konflikten i Syrien
  • Konflikten i Syrien har pågått i över fyra år och över 12 miljoner syrier är i behov av akut humanitär hjälp. Det finns nästan åtta miljoner internflyktingar i Syrien. Det finns över fyra miljoner flyktingar som har begett sig till grannländerna Jordanien, Libanon, Turkiet, Irak och till närområdena i Egypten samt till andra länder i Nordafrika.
  • Flyktinglägret i Azraq, som ligger mitt i öknen i Jordanien, har varit verksamt sedan maj 2014. Röda Korset upprätthåller sjukhuset i lägret. Dit kommer syriska flyktingar som är i allt sämre skick. För tillfället är också Röda Korset i Tyskland med i sammanslutningen som leds av Finlands Röda Kors.
  • På sjukhuset arbetar flera finländska biståndsarbetare från Röda Korset, och det stöds av Europeiska unionen (ECHO) och utrikesministeriet i Finland.
  • Behovet av hjälp i Syrien och i dess närområden är enormt. Med hjälp av donationer kan Röda Korset fortsätta biståndsarbetet under krävande omständigheter. Ge ett bidrag här eller gör en girering till katastroffondens konto FI06 2219 1800 0680 00, referens 24565.

Jag heter Ahmed. Jag är 42 år och kommer från staden Daraa i Syrien. För tillfället är jag flykting och lever i flyktinglägret i Azraq i Jordanien.

Daraa en är mycket vacker stad. Genom den rinner en flod vars vatten är ett livsvillkor för oss. De lokala människorna är trevliga och kommersen är livlig. Jag ägde tidigare en livsmedelsbutik och jobbade som elektriker. Det var viktigt för mig att hela min familj och mina kusiner kunde bo på samma plats. När jag tänker på Daraa, tänker jag på mitt eget hem. Hemmet är inte bara en byggnad gjord av stenar, det är en berättelse om mitt liv.

En dag kom en soldat in i min matbutik och sade att han hade information som jag skulle behöva. Jag måste betala honom för informationen. Han räknade upp en lista över personer som skulle anhållas. Mitt namn var på listan. När en person anhålls, vet ingen vad som kommer att hända honom. Flera av mina vänner och en av mina kusiner har dött.

Jag bestämde mig för att fly omedelbart. Jag gick inte ens hem först. Min fru och bror flydde med mig för min brors namn var också på samma lista. Vi flydde till ett annat område inom Syrien där vi bodde fyra månader.

Resan till flyktinglägret i Azraq

Min fru och jag ville ha barn, men vi behövde medicinsk behandling för det. Vi bestämde oss för att flytta till Jordanien där vi skulle ha bättre möjligheter att få den behandling som vi behövde. Vi gick i 20 timmar för att komma till landets gräns.

Vi kom till flyktinglägret i Azraq för ett drygt år sedan. Lägret hade just öppnats och vi var bland de första flyktingarna som kom hit. Lägret ligger mitt i öknen, och det finns nästan ingenting här jämfört med vårt hem. Vi har inga alternativ, och många saker har bestämts för oss. Jag har försökt få lov att åka till Amman där min fru kunde behandlas så att vi kunde få barn, men det har inte varit möjligt. Om situationen inte förändras tror jag att vi måste återvända till Syrien.

I Daraa har soldaterna tagit min matbutik, min bil och mitt hem i besittning. Hela min familj har flytt från Syrien. Min bror bor i Libanon, och vi pratar då och då i telefon. Jag vet inte hurdana hans boendeförhållanden är för han säger alltid att allt är bra.

För tillfället jobbar jag som volontär på Röda Korsets sjukhus där man behandlar flyktingar som bor i flyktinglägret i Azraq. Jag tror att sjukhuset är en av de bästa platserna i lägret. I sjukhuset är det rent och svalt, arbetet är trevligt och människorna är vänliga. Alla arbetar för att flyktingarna ska ha det bättre och mera uthärdligt.