Små gärningar skyddar från katastrof i Honduras

Mikko Vähäniitty
Mikko Vähäniitty
Mikko Vähäniitty

Blanca Rita Hernandez barn blir inte längre sjuka på grund av översvämningarna och María Ramona Alvarado vet att en god organisation är A och O då en katastrof hotar.

Katastrofberedskapen i Honduras
  • Katastrofberedskapen ligger i kärnan av Röda Korsets utvecklingssamarbete. Enligt FN får man sju euro tillbaka för varje euro som används för beredskap i form av lindrigare skador när en katastrof inträffar. Förra årtiondet dog över en miljon människor i katastrofer.
  • Finlands Röda Kors koordinerar katastrofberedskapsprojektet i Comayagua i centrala Honduras tillsammans med Honduras Röda Kors.
  • Över 54 000 människor har nytta av projektet som hjälper människor att bereda sig inför katastrofer i byar, samfund, på skolor, på hälsovårdscentraler och i fängelser samt stärker samarbetet mellan de offentliga institutionernas och Honduras Röda Kors och förmågan att reagera på risker.
  • Projektet får stöd av Europeiska Unionen och även Röda Korset i Tyskland, Italien, Spanien och Norge deltar.

Finlands Röda Kors hjälper invånarna i Honduras för att förbereda sig inför katastrofer, som det tyvärr finns många av i landet. Utsatta Honduras drabbas av så väl störtregn och orkaner som av torka, jordbävningar och jordskred samt av epidemier, så som denguefeber och chigungunya.

Och till på råga är Honduras världens mest våldsamma land utanför konfliktzoner.

– Vi är flitiga och hedersamma människor, men vi har inte resurser eller färdigheter att förbereda oss på hotfulla situationer, konstaterar María Ramona Alvarado. Den flitiga kvinnan läder den lokala kommittén i byn Camino Nuevo i området Comayagua i centrala Honduras.

– Med hjälp av Röda Korset har vi byggt en kanal i vår by, berättar Alvarado stolt.

– Vår byakommitté var tidigare splittrad och sammanträdde för första gången tack vare Röda Korset. I samförstånd beslöt vi hjälpa de mest utsatta familjerna vars hus låg på låg mark och som drabbas av översvämningar varje år.

Även små preventiva gärningar kan bidra till att klara en katastrof

Blanca Rita Hernandez och hennes barn och make bor i översvämningsområdet och har alldeles för många gånger tvingats uppleva hur det känns då vattnet når en upp till knäna även inomhus och gör barnen sjuka. Ibland har familjen tvingats fly sitt hus.

– Vi är tacksamma för det stöd vi fått. Jag har alltid brunnit av viljan att hjälpa andra människor, men det hjälper inte enbart. Vi behöver något mer konkret, säger Alvarado och är glad för bybornas skull.

Alvarado talar om de kurser Röda Korset erbjuder där man lär ut hur man kan förbereda sig inför katastrofer. Till exempel kan utbildning i första hjälpen eller en välplanerad evakueringsrutt rädda liv.

Alvarado och kanalen som byggts i byn är bra exempel på hur man kan förbereda sig inför stora katastrofer med små gärningar. Den pompösa termen katastrofberedskap innehåller även mycket vardagliga medel, som vem som helst kan lära sig och lära ut till andra i sin närkrets.