Väderprognoser mot fattigdom

Tatu Blomqvist
Tatu Blomqvist
Tatu Blomqvist

Röda Korset varnar invånarna i Malawi för farligt väder.

Republiken Malawi ligger vid de stora sjöarna i Afrika och är ett av världens fattigaste länder. Mer än hälften av landets invånare lever på under 1,25 dollar om dagen.

När utkomsten är knapp kan minsta lilla olycka lätt försätta människor i en hopplös situation. Dessvärre har malawierna de senaste åren drabbats av mer snarare än mindre otur, i och med att klimatförändringen gör att extrema väderfenomen blir allt vanligare. Malawierna har drabbats av än översvämningar och jordskred som har orsakats av tropiska stormar och störtregn, än utdragna perioder av torka. Såväl människor som deras egendom och näringsgrenar är hjälplösa mot vädrets nycker.

Malawi kan inte påverka vädret, men de risker som vädret för med sig kan man kontrollera bättre. Ett sätt att förhindra att skador växer till sig och blir katastrofer är att utveckla väderprognoser och -varningar.

Åren 2012–2014 genomförde Malawiska Röda Korset ett projekt för att hjälpa samhällen att förbereda sig på extrema väderfenomen. Projektet utfördes i Salima nära Lake Malawi och i landets huvudstad Lilongwe. I projektet deltog också Finlands Röda Kors, Meteorologiska institutet i Finland och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen IFRC:s klimatcentral. Finansiärer för projektet är också den nordiska utvecklingssamarbetsfonden Nordic Development Fund och Nordic Environment Finance Corporation.

– Inom projektet utvecklade de meteorologiska instituten i Finland och Malawi i samarbete med Röda Korset ett förhandsvarningssystem som gör att man i god tid kan informera invånarna i ett givet område om förestående extrema väderfenomen. Samtidigt utbildades lokalbefolkningen i beredskap och i hur man kan skydda sitt samhälle mot skador, berättar Röda Korsets biståndsarbetare Hanna-Leena Tikkanen som koordinerade projektet i Malawi.

I varje samhälle som deltog i projektet genomfördes en sårbarhetskartering och man gjorde upp evakueringsplaner för invånarna. Projektet berörde cirka 3 000 hushåll.

En av dem som deltog i Röda Korsets utbildning och evakueringsövningar är trebarnsfadern Batson Nkhoma. Han vittnar om att kunskapen har fastnat:

– När dåligt väder är på väg får Röda Korset ett varningsmeddelande av Malawis meteorologiska institut och så förmedlar Röda Korset budet till frivilliga och lokala myndigheter. Byhövdingarna kallar samman folk och om situationen kräver det inleds evakuering och volontärerna hjälper till, berättar han.

Tack vare rödakorsprojektet har byarna i Salima-området och utkanterna av Lilongwe blivit avsevärt mycket mer katastroftåliga. Skadorna blir mindre och återhämtningen efter en olycka blir lättare – det är också ett nödvändigt steg upp ur fattigdomen.