Flyktingars och invandrares människovärde bör respekteras

Merlijin Stoffels
Hundratals frivilliga från Italienska Röda Korset jourar varje dag i landets alla hamnar och hjälper invandrare som anländer till landet.
Fotograf: Merlijin Stoffels

Finlands Röda Kors påminner på den internationella flyktingdagen 20.6 om respekt för flyktingars och invandrares människovärde.

I år har tiotusentals invandrare begett sig på resa över Medelhavet till Europa och sålunda riskerat sitt liv. Invandrarna är tvungna att lämna sina hem för att få skydd, en bättre framtid eller helt enkelt återfå sitt människovärde.

Italienska Röda Korset jourar varje dag med hundratals frivilligas krafter vid landets alla hamnar. Italienska Röda Korset hjälpte över 140 000 invandrare förra året. Allt fler av invandrarna är kvinnor och barn som reser ensamma. Frivilliga och anställda ger första hjälpen, levererar mat och vatten samt ordnar transporter till sjukhusen i närområdet.

Hållbara lösningar för att förminska det humanitära lidandet måste hittas i avgångsländerna. Genom humanitär hjälp och utvecklingssamarbete kan man förbättra förhållanden så att allt färre är tvungna att bege sig till den farliga resan mot det bättre livet. Detta arbete tar i alla fall tid och läget i Medelhavet kräver omedelbara åtgärder.

I början av år 2015 fanns enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR 960 000 människor som behöver internationellt skydd men årligen endast 80 000 återplaceringsställen. Röda Korset rekommenderar att EU-länderna skulle höja antalet återplaceringsställen för flyktingar.

När flyktingarna anländer till Finland och börjar livet i den nya omgivningen är det viktigaste att satsa på stöd i det första skedet. Att lyckas med integrationen, i synnerhet med språket, och att försäkra sysselsättning kräver samarbete mellan staten, kommuner och medborgarsamhället. Till ett bra liv hör att man kan leva utan rädsla och omgivningens fördomar, och vi är alla ansvariga för att detta ska lyckas.