Upplevelser som ger styrka i Kvinnornas grupp

Kimmo Karinen
Kimmo Karinen
Kimmo Karinen
Blev du intresserad av gruppens verksamhet?
  • Kvinnornas grupp samlas alltid på onsdagar kl. 14-17, på adressen Handelsesplanaden 26
  • Man behöver inte anmäla sig på förhand. Man kan komma med mitt i perioden eller bara delta ibland enligt egna möjligheter.
  • Mer information om gruppens verksamhet fås av verksamhetsledaren Maarit Puhakka tfn 044 3281 829 eller maarit.puhakka@rodakorset.fi.

Röda Korsets grupp för kvinnor i Vasa sänker tröskeln mellan finländare och invandrare. Gruppen har inspirerat invandrarna att komma med som frivilliga.

Det var spänning i luften när Kvinnornas grupp publicerade verken i sitt projekt Naisen tarina (Kvinnans berättelse) i Vasa. 20 kvinnor förberedde under projektet lappar som beskriver deras livsskeden. Lapparna syddes ihop till ett lapptäcke. Lapparna och livsberättelserna filmades till en video som besökarna kunde beundra på tillställningen.

– Meningen med lapparna är att beskriva teman som oberoende av ålder och nationalitet förenar kvinnorna. Att berätta livshistorierna och förbereda lapparna har varit en upplevelse som ger styrka. Samtidigt har kvinnorna lärt sig mycket om sig själva, berättar projektets frivilliga ledare Raijaleena Jokinen.

Sammanlagt 25 frivilliga kvinnor deltog i projektet. Till Kvinnornas grupp hör 20 - 65-åldriga kvinnor och därför är lapparna också så olika.

– På en lapp hade man virkat träd för att beskriva barn och barnbarn. En av kvinnorna hade fäst två svarta tyg på sin lapp som symbol för två genomgångna skilsmässor, skildrar Jokinen lapparna.

Rolig sammanvaro, också utan ett gemensamt språk

Kvinnornas grupp för samman finländarna och invandrarna. Gruppen grundades i januari år 2014. Den har nu fungerat i drygt ett år och aktiverat invandrarna med i första hjälpen-grupper och som frivilliga vänner.

– Vi har väldigt aktiva invandrarkvinnor med. Gruppens verksamhet baserar sig på växelverkan och vi har lärt mycket av varandra, säger Jokinen nöjd.

Gruppen samlas en gång per vecka. En viktig del av verksamheten har varit nätverkandet med andra organisationer och aktörer. Exempelvis har kvinnorna besökt museer och planerar ett besök till skyddshem för kvinnor samt till kriscentralen.

– Meningen är att tala finska i gruppen. Ibland finns det inget gemensamt språk vilket är krävande. I gruppen deltog i år en kvinna från Italien. Hon kunde varken finska eller engelska. Det var faktiskt utmärkt att  hon deltog i gruppens möte även om det i början inte fanns något gemensamt språk, berättar Jokinen.