Finlands Röda Kors skickar två mobila kliniker till Nepal

Minna Passi
Finlands Röda Kors mobila kliniker åker iväg till Nepal lördagen den 30.5. Finlands Röda Kors föregående biståndsflyg anlände till Katmandu i maj.
Fotograf: Minna Passi

Hjälpbehovet är fortfarande stort speciellt på glesbygden. Finlands Röda Kors mobila kliniker skickas till den hårt drabbade regionen Dolakha, som förlorade hälften av sina hälsokliniker i samband med jordbävningen.

Finlands Röda Kors skickar två mobila kliniker till jordskalvsdrabbade Nepal. Klinikerna levererar hjälp även till de mest avlägsna områden, där hälsovårdssystemet utsatts för förstörelse. Båda klinikerna förses med läkare, sjukvårdare, barnmorska och tekniker. Sammanlagt åker 12 nya biståndsarbetare ut till Nepal.

Planet med kliniker och biståndsarbetare åker iväg på lördagen 30 maj från Tammerfors-Birkala flygplats.

– Hjälpbehovet är störst särskilt inom primärvården och gäller bland annat luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar, barnsjukdomar, mödravård och födslar. En del benbrott som förorsakades av jordskalvet kvarstår att vårda men i huvudsak har alla akuta fall behandlats, berättar Röda Korsets hälsovårdsplanerare Tiina Saarikoski.

Tusentals människor dog och hundratusentals hus förstördes eller skadades under jordbävningen den 25 april. Den andra kraftiga jordbävningen den 12 maj förvärrade situationen. De kliniker som Finlands Röda Kors skickar är en del av internationella Röda Korsets biståndsoperation som redan försett över 225 000 människor med biståndsartiklar, tält och presenningar. Målet är att hjälpa sammanlagt 700 000 människor och nödappellen har utökats till 90 miljoner euro.

Finlands mobila kliniker skickas till det hårt drabbade Dolakha

De mobila klinikerna som skickas från Finland placeras som en del av den permanenta hälsokliniken som upprättats av Tysklands och Frankrikes Röda Kors. Den permanenta hälsokliniken är försedd med operations- och förlossningssalar och en stor del av klinikens utrustning kommer från Finland. Finlands Röda Kors tekniska experter bygger och upprätthåller kliniken.

Hälsokliniken placeras i den hårt drabbade Dolakha-regionen nära den andra jordbävningens epicentrum. De mobila klinikerna fungerar i extremt utmanande omständigheter i närheten av Mount Everest. Den bergsbetäckta terrängen, jordskreden och annalkande monsunperioden gör biståndsarbetet särskilt utmanande.

Klinikernas verksamhet planeras pågå fram till slutet av september.

– Då det kommit mer information om läget på glesbygden i Dolakha, har hälsovårdsmyndigheterna bett om ytterligare stöd för det lokala hälsovårdssystemet. Många internationella grupper håller på att lämna landet och Röda Korset är ett naturligt val för fortgående samarbete, säger Andreas von Weissenberg, ledare för det internationella katastrofarbetet.

Hittills har Finlands Röda Kors samlat in nästan 1,4 miljoner euro för Nepal. Förutom bostäder har jordbävningen drabbat mångas näringsgrenar, och behovet av hjälp är fortfarande stort.

Du kan stöda Röda Korsets arbete i Nepal genom att donera:

•          Via sms: Skicka meddelandet SPR till nummer 16499 (15 €)
•          Per telefon: Ring 0600-122 20 (20,28 € + lna/mna)
•          På webben rodakorset.fi/bidra
•          Till kontot FI06 2219 1800 0680 00, skriv Nepal som referens