Röda Korset: Migranternas rätt till internationellt skydd bör garanteras

Damien Fulton Naylor / IFRC
Damien Fulton Naylor / IFRC

Letandet efter migranter och räddningsoperationerna på Medelhavet måste förbättras. Staterna bör erbjuda trygga och lagliga möjligheter att söka asyl i Europa. Ansvarsfördelningen bör avtalas mellan alla europeiska länder.

Situationen på medelhavet är oerhört oroväckande. Under de senaste 18 månaderna har över 5000 människor omkommit i försöket att anlända till Europa. Därav är sjögränserna i Medelhavet de farligaste i världen. För att stödja migranterna behövs omedelbart effektiv hjälp och samarbete.

Generalsekreteraren för internationella Röda Korset Elhadj As Sy tillsammans med 19 europeiska  Röda Kors kräver att migranternas rätt till internationellt skydd bör säkerställas.

Röda Korset fokuserar på att ge humanitärt bistånd på konfliktområdena, i flyktinglägren och i de fattiga länderna. Ändå kommer de flesta av världens våldsammaste konflikter att pågå många år och dessa kan inte lösas enbart genom det humanitära biståndet.

I nöden flyr människor över Medelhavet även om man försöker stödja migranternas situation i deras hemland. Om EU och dess medlemsstater inte reagerar på migranternas nöd på Medelhavet, kommer allt flera människor att lida.

Den största delen av migranterna i de fattigaste länderna

Förra året steg antalet migranterna över 50 miljoner, för första gången efter andra världskriget. Trots det humanitära biståndet stiger antalet migranter och asylsökande också i Europa.

Det största ansvaret för de hjälpbehövande tar de fattigaste länderna i världen.  Över 80 procent av migranterna beger sig nära hemlandet för att möjligen kunna återvända hem.