Röda Korsets principer 50 år

Marko Kokic
Tusentals rödakorsungdomar samlades till fackeltåg år 2009 för att markera 150-årsdagen av slaget vid Solferino.
Fotograf: Marko Kokic

Röda Korsets sju principer har utgjort en gemensam grund för hela rödakorsrörelsen i snart ett halvt sekels tid.

Röda Kors sju principer

Röda Korset har sju grundprinciper som används över hela världen: Humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständikhet, frivillighet, enhet och universalitet.

Självständighet

De är en vägledning i det arbete vi gör. Läs mer.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta. - See more at: https://www.punainenristi.fi/periaatteet#sthash.YyWNEEnu.dpuf
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta. - See more at: https://www.punainenristi.fi/periaatteet#sthash.YyWNEEnu.dpuf
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta. - See more at: https://www.punainenristi.fi/periaatteet#sthash.YyWNEEnu.dpuf

 

Röda Korset har sju grundprinciper som används över hela världen. De är en vägledning i det arbete vi gör. - See more at: https://www.rodakorset.fi/principer#sthash.rhWABwGt.dpuf
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta. - See more at: https://www.punainenristi.fi/periaatteet#sthash.YyWNEEnu.dpuf
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta. - See more at: https://www.punainenristi.fi/periaatteet#sthash.YyWNEEnu.dpuf

Internationella Röda Korsets anses ha grundats år 1863, då den första kommittén sammanträdde i Genève, sammankallad av Henry Dunant (1828–1910).

Från första början blev det kutym att hänvisa till ”Röda Korsets principer”. Nya nationella föreningar skulle till exempel förbinda sig vid dem när de ansökte om medlemskap i rörelsen. Lustigt nog hade man ändå inte definierat vilka de här ”principerna” egentligen var.

Redan år 1875 började en av ursprungsmedlemmarna i Genèvekommittén, Gustave Moynier (1826–1910), åtgärda den bristen. Han formulerade fyra principer som var allmänt accepterade inom rörelsen: förutseende, solidaritet, centralisering och ömsesidighet i vården av sårade soldater.

Principerna skrevs in i de officiella stadgarna först år 1921, när Internationella rödakorskommittén förnyade sitt regelverk. Fyra grundprinciper slogs då fast: opartiskhet; politisk, religiös och ekonomisk självständighet; rörelsens universalitet och medlemmarnas jämställdhet.

Men Röda Korset förändrades i takt med omvälvningar i världen omkring. År 1919 grundades Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen för att binda samman de nationella rödakorsföreningarna och antalet medlemmar ökade och återspeglade den kulturella och politiska diversiteten i världen. Rörelsens arbetsfält hade också vuxit. Rödakorsrörelsen hade uppstått för att hjälpa krigets offer, men nu hjälpte man i allt högre grad också i fredstid.

Förändringarna födde ett behov att förstå Röda Korsets regler och principer i större detalj. I slutet av 1950-talet fick en kommitté i uppgift att slutligt formulera principerna under ledning av Jean Pictet (1914–2002), en jurist som hade specialiserat sig på humanitär rätt.

Vid ett delegatmöte i Prag år 1961 finslipades Pictets formuleringar. I mötet deltog representanter för alla Röda Korsets nationella föreningar, Federationen och Kommittén. En deklaration om Röda Korsets grundprinciper godkändes enhälligt vid den XX Internationella rödakorskonferensen i Wien i oktober 1965.

Text Kimmo Holopainen