Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning till Yle-programmet Vårdhemmet i skick

Tatu Blomqvist
Tatu Blomqvist

Humanitär handräckning är en utmärkelse som Finlands Röda Kors beviljar till en person, en grupp eller ett samfund som på ett speciellt förtjänstfullt sätt har arbetat för att främja humanitära teman.

Programmet A-studion följde i serien Vårdhemmet i skick under hösten 2014 med hur personalen vid serviceboendet Tervaskannon palvelutalo i Somero förnyade vårdhemmet med hjälp av coaching. Projektet pågick i fyra månader och utnyttjade varken tilläggsanslag eller mer personal. Samtidigt uppmuntrade programserien små, goda gärningar för att pigga upp vardagen för åldringar på serviceboenden.

Utmärkelsen ges till arbetsgruppen bakom programserien Vårdhemmet i skick. Arbetsgruppen består av redaktörerna Anne Ali-hokka, Oili Orispää, Annukka Roininen och Tiina Merikanto samt fotografen Hanna Leppikangassamt webbtjänstplanerare Mikko Hynninen, som ansvarade för planering coh förverkligande av webbtjänsten för programmet i samarbete med Yle Uutiset. I programarbetet deltog också arbetsgemenskapsutbildarna Anne Pylkkänen och Taina Semi samt professorn i geriatri Jaakko Valvanne. De anställda vid Tervaskannon palvelutalo får också ett diplom för sin insats.

Programmet lyfte fram den viktiga frågan om äldrevård och omsorg på ett positivt sätt som uppmuntrade till att ändra på rådande praxis. Undersökningar visar att äldre som bor på anstalt ofta lider av ensamhet. Många har också tråkigt på anstalt. Personalresurserna är ofta knappa och det finns inte alltid tid för annat än vårduppgifter.

– Programmet gav upphov till en omfattande offentlig debatt om vårdkulturen inom äldrevården och på anstalter. Dessutom visade programmet att små ändringar i attityd och praxis ger personalen möjlighet att göra ett vårdboende mer hemlikt och höja livskvaliteten samt öka självbestämmanderätten bland äldre, förklarar Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula.

– Det här programmet manar oss alla att fundera över hur vi kan förändra våra medmänniskors liv med små ändringar i arbetssätt, genom samarbete och genom att beakta deras behov.

Humanitär handräckning är en utmärkelse som Finlands Röda Kors beviljar till en person, en grupp eller ett samfund som på ett speciellt förtjänstfullt sätt har arbetat för att främja humanitära teman, värderingar och insatser i Finland. Utmärkelsen delades för första gången ut år 1988.