Unga har inte tillräckliga möjligheter till utbildning i första hjälpen

Under Rödakorsveckan 4-10 maj vill Röda Korset särskilt lyfta fram de ungas kunskaper i första hjälpen.

Alla har rätt att få hjälp. Behovet av hjälp kommer nästan alltid oförutsett – plötsligt, på gatan eller i hemmet sker något som gör att hjälp behövs. Under Rödakorsveckan 4-10 maj vill Röda Korset särskilt lyfta fram de ungas kunskaper i första hjälpen.

Du kan delta i Röda Korsets verksamhet:

Redan som ung kan och bör man lära sig första hjälpen. De unga är aktiva och ofta i farten och de råkar också ut för många olyckor.  Enligt Trafikskyddet är var tredje skadad i trafiken en ung person.

– Att pröva gränser hör ungdomen till men det leder till att man inte tänker på säkerhetsaspekterna. Kunskaper i första hjälpen ger beredskap att handla i krislägen, men kunskaperna gör också att man bättre kan förutse farorna. Det här säger Mirja Sjöberg, chef för Röda Korsets första hjälpen-utbildning.

Röda Korset för fram att alla elever i den grundläggande utbildningen (tidigare grundskolan) och alla som går i bilskola skulle få utbildning i första hjälpen. I dagsläget är det inte möjligt för alla unga att på lika villkor få lära sig den livsviktiga första hjälpen.

– Om man inte fått utbildning i första hjälpen under lektionerna i hälsokunskap, är risken stor för att man följande gång stöter på utbildningen först i arbetslivet. I armén ges utbildning i första hjälpen och i en del av utbildningarna inom andra stadiet, men långt ifrån alla skolor ger den säger Sjöberg.

De frivilliga presenterar första hjälpen under Rödakorsveckan

Under Rödakorsveckan den 4-10 maj kommer de frivilliga inom organisationen att demonstrera första hjälpen på evenemang runt om i Finland. Under veckan kommer kunskapsbanan i första hjälpen att ordnas på Prisma-varuhus runt om i landet.  

Innehållet i första hjälpen-väskan presenteras av frivilliga inom Röda Korsets första hjälpen-grupper samtidigt som de delar ut den nya checklistan ”Vardagen i ordning?”. Genom att fylla i den kan du enkelt kolla upp på vilken nivå din första hjälpen-beredskap är. På nätet hittar du evenemang som ordnas på din hemort: http://www.lardighjalpa.fi/

Rödakorsveckan firas i hela världen för att uppmärksamma grundarens, Henry Dunants födelsedag (8.5.1828). 

Nepal-insamlingen fortsätter

Under Rödakorsveckan fortsätter också insamling för jordbävningsoffren i Nepal. Insamlingen har kommit bra i gång runt om i Finland. De nepaleser som bor i Finland har deltagit mycket aktivt i insamlingen. Dessutom har Finlands Röda Kors skickat biståndsarbetare och förnödenheter till Nepal.

Kom med i verksamheten eller stöd första hjälpen-verksamheten. Varje år hjälper de frivilliga 20 000 människor. Röda Korsets jourar på närmare 3000 evenemang runt om i landet varje år.