Gatuinsamlingen för Nepal igång med fart

Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti
Altti Näsi / Suomen Punainen Risti

Insamlingsinsatser har inletts runt om Finland. Många nepaleser som är bosatta i Finland har engagerat sig som insamlare.

Gatuinsamlingen för att hjälpa offren för jordbävningen i Nepal har kommit igång med fart på olika håll. På måndagen ordnades insamlingar i alla större städer och på flera andra orter. Nya insamlingar kommer igång hela tiden.

Bland insamlarna finns också flera dussin nepaleser som bor i Finland. De är chockade av den katastrof som har drabbat deras hemland. Bland de första insamlarna som ställde upp redan i söndags fanns Helsingforsborna Sagar Thapa och Krishna K.C.. För dem var det en självklarhet att de skulle hjälpa till på något sätt.

– Vi kan inte hjälpa på ort och ställe, eftersom vi bor i Finland. Men vi kan hjälpa genom att samla in pengar till Nepal, säger 26- åriga Sagar Thapa.

Hjälpviljan på topp

Söndagens gatuinsamling inbringade redan den mer än de två männen hade vågat hoppas på. Det är lätt att tro dem när man känner på den jättekasse som männen på måndagsmorgonen återlämnade till Röda Korsets byrå. Kassen vägde rejält: i den fanns 23 insamlingsbössor fulla med pengar.

– Fast det var söndag och regnigt väder så var folk förvånansvärt generösa med sina bidrag, säger 27-åriga Krishna K.C. – Många märkte att vi är från Nepal och på nyheterna hade de sett vad som hade hänt och därför ville de hjälpa på något sätt.

Hjälpviljan är stark överallt i Finland. Till exempel i Tammerfors dök frivilliga upp på Tavastlands distrikts distriktsbyrå för att hämta insamlingsbössor genast på morgonen.

– För närvarande har vi 13 insamlare på plats på olika håll i centrum av Tammerfors, berättar Tavastlands rödakorsdistrikts organisationsplanerare Marjut Välimaa.

– Budskapet om att vi drar igång en insamling hade alldeles tydligt nått folk både via sociala medier och andra medier redan på söndagskvällen.

Vem som helst kan bli insamlare

Sagar Thapan och Krishna K.C. säger att Nepal behöver en väldig massa hjälp utifrån just nu.

– Människorna där hjälper varandra så gott de kan, men det räcker inte. Regeringen kan inte hjälpa, därför behövs utomstående hjälpare, säger Sagar Thapa.

Både han och Krishna K.C. har haft tur: ingen av deras anhöriga eller vänner har skadats eller förolyckats i jordbävningen. Bådas familjer bor i Nepals östra del, inte i den del som har drabbats värst av skalvet.

– Men det minskar inte på hur illa det känns för oss, därför vill vi göra något, säger Krishna K.C.

– Det vi vill göra nu är sprida budskapet i hela landet. Man behöver inte vara nepales, vem som helst kan bli insamlare. Vi tänker fortsätta som insamlare så länge folk bara vill ge pengar.

Kom med! Närmaste insamlingsplats hittar du här.