Röda Korset inleder gatuinsamling för att hjälpa i Nepal

Jarkko Mikkonen
Alla är välkomna att bli insamlare.
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Finlands Röda Kors är redo att skicka biståndsarbetare och nödhjälpsenheter till Nepal.

Röda Korset är redo att skicka nödhjälpsenheter och personal från Finland till Nepal. Klara för avfärd finns en hälsovårdsklinik, en logistikenhet för transport av biståndsmaterial samt en enhet för utdelning av biståndsmaterial samt biståndsarbetare för enheterna.

– Vi förbereder enheterna och de kan skickas iväg redan i början av den här veckan. Vi kommer att samarbeta med andra rödakorsföreningar och vi håller fortfarande på och reder ut hur samarbetet för att skicka enheterna till Nepal ser ut, säger Kalle Löövi, chef för Finlands Röda Kors internationella bistånd.

I Nepal finns för närvarande två finländska biståndsarbetare som hjälper Nepalesiska Röda Korset i det pågående bistånds- och räddningsarbetet. Ytterligare tre av Röda Korsets finländska biståndsarbetare är på väg till Katmandu. Deras uppgift blir att utreda behovet av hjälp, samla in information och samordna Röda Korsets internationella biståndsinsatser.

Förutom Finlands Röda Kors har rödakorsföreningarna i Danmark, Schweiz, Storbritannien, USA och Belgien redan länge varit verksamma i Nepal. Ett tjugotal andra länders Röda Kors ansluter sig också till den gemensamma biståndsinsatsen i samband med katastrofen.

På lördagsmorgonen drabbades Nepal av en ovanligt kraftig jordbävning och skadorna bedöms vara mycket omfattande. Under lördagen och söndagen har landet också skakats av kraftiga efterskalv. Nepalesiska Röda Korset har deltagit i räddnings- och efterspaningsarbetet under veckoslutet. Mer hjälp behövs och Nepalesiska Röda Korset har därför via internationella Röda Korset vädjat om nödhjälp från andra nationella föreningar.

Gatuinsamling för skalvoffren

Runt om i Finland inleder Röda Korset en gatuinsamling för att hjälpa skalvoffren. I de största städerna inrättas insamlingscentraler där alla hugade kan hämta en insamlingsbössa för att delta i hjälparbetet. Alla är välkomna att bli insamlare. Även en liten stund som insamlare är en stor hjälp.

Insamlingscentralernas kontaktuppgifter samlas på webben på rodakorset.fi/evenemang

Man kan också delta i insamlingen genom att ge ett bidrag:

•        Per SMS: Skicka textmeddelandet SPR till nummer 16499 (15 €)

•        Per telefon: Ring numret 0600-122 20 (20,28 € + lna/mta)

•        På webben på adressen rodakorset.fi/donationer

•        Ge valfri summa via MobilePay på nummer 040 135 88 00