Vården av barn och kvinnor i fokus på Röda Korsets sjukhus i Jordanien

Annika Lindroos
Montaha Da’as sköter babyn Abdulla på Röda Korsets sjukhus. En stor del av patienterna är barn. Abdulla har redan för andra gången luftvägsinfektion.
Fotograf: Annika Lindroos

Hälsotillståndet hos de flyktingar från Syrien som nu anländer till lägret i Azraq är sämre än vad tidigare varit fallet.

Sjukhuset på flyktinglägret i Azraq som leds av Finlands Röda Kors har fått 3,5 miljoner euro av Europeiska kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd. (ECHO). På sjukhuset vårdas flyktingar från Syrien. På sjukhuset fokuserar man i synnerhet på vård av barn och kvinnor.

– Gynekologiska sjukdomar och förlossningar har vi resurser att ta hand om dygnet runt. Laboratoriet har också beredskap 24 h med tanke på eventuella kejsarsnitt. I år har 159 barn fötts på sjukhuset berättar sjukhuschefen, läkaren Pentti Haatanen.

Enligt Haatanen har man de senaste veckorna märkt en försämring av allmäntillståndet hos de nya flyktingarna som anländer. Många av de som nu flyr Syrien är trötta och undernärda, dålig hygien är också ett problem.

Röda Korsets sjukhus kan erbjuda tjänster av allmänläkare på samma nivå som på hälsovårdscentralerna i Finland och specialistvård för barnsjukdomar och gynekologiska sjukdomar. Typiska hälsoproblem på lägret är infektioner i luftvägarna, diarréer, blodtryckssjukdomar och stressrelaterade symtom.

– Till all lycka är väderförhållandena i Jordanien just nu goda. Vinterns influensor är avklarade och värmeböljan har inte ännu kommit. Under den hetaste perioden kan vi räkna med diarréer och problem orsakade av vätskebrist förutspår Haatanen.

Det har också funnits ett stort behov av tandvård på lägret i Azraq. Förre veckan kunde man på sjukhuset öppna en tandläkarmottagning. De syriska flyktingarna har ofta saknat tandvård under en längre tid och deras tänder kan vara i dåligt skick. Att dra ut en tand har varit den vanligaste åtgärden.

Flyktinglägret växer vilket betyder mer jobb på sjukhuset

Europeiska kommissionens stöd beviljades för 9 månader framåt. Knappt 18 000 flyktingar bor just nu på flyktinglägret i Azraq. Enligt Haatanen kan man i dagsläget erbjuda alla behövande vård men om lägret fortsätter växa måste man ompröva situationen.

– Ungefär 4000 nya flyktingar anländer varje månad. Om 40 000 nya flyktingar anlänt vid årets slut måste sjukhuset ha beredskap att operera dygnet runt och också erbjuda inre medicinsk vård bedömer Haatanen.

Det betyder att de 3,5 miljoner euro som ECHO nu beviljat verkligen kommer att behövas.

– Stödet garanterar att vi kan upprätthålla servicenivån och att de som mest behöver vård också får den. I synnerhet är det viktigt att kunna erbjuda gravida kvinnor möjlighet till en trygg förlossning. Det exceptionellt stora bidraget visar också på ett stort förtroende för Finlands Röda Kors och det gläder oss säger Toni Vasama som är Finlands Röda Kors rådgivare i finansfrågor och EU-ärenden.

Flyktinglägret i Azraq är ett gemensamt projekt mellan Finlands Röda Kors och Tysklands Röda Kors. Det förverkligas i samarbete med internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och med Jordaniens Röda Halvmåne.

På sjukhuset arbetar åtta biståndsarbetare från Finlands Röda kors och ungefär 100 personer från Jordanien. Ca 50 av de syriska flyktingarna arbetar också på sjukhuset som frivilliga.  I slutet av mars hade ungefär 5500 patienter fått vård på sjukhuset. Sjukhusets arbeta stöda också av utrikesministeriet i Finland med en miljon euro.

Över 3,9 miljoner människor har flytt från Syrien på grund av inbördeskriget som nu pågått i fyra år. Över 627 000 syrier har kommit till Jordanien. 

Du kan stöda Röda Korsets arbete genom att donera till katastroffonden

  • Sänd ett sms med texten SPR till nummer 16499 (15 € / sms)
  • Telefon: Ring 0600-122 20 (20,28 € + lna)
  • Till konto: Nordea FI06 2219 1800 0680 00