Kulturell mångfald är inget speciellt för klass 5A i skolan Tähtiniityn koulu

Inka Kovanen
Inka Kovanen
Inka Kovanen

Esboklassen 5A belönades med Helsingfors och Nylands distrikts Fördomsfri föregångare-utmärkelse.

Eleverna och lärarna i klass 5A i Tähtiniityn koulu i Esbo tog på fredagen emot årets Fördomsfri föregångare-utmärkelse. Utmärkelsen utdelas av Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt. Kristiina Kumpula, generalsekreterare för Finlands Röda Kors, överräckte utmärkelsen. Enligt henne har lärarna Reija Lampi-Parvela och Johanna Kivi utfört exemplariskt arbete med sin klass för att främja pluralism och jämlikhet och därmed framhävt att var och en kan påverka genom sina egna handlingar.

– Även om tolerans och jämlikhetstänkande härrör från gemensamma diskussioner i hemmet kring matbordet, har även skolorna en viktig roll när det gäller att få oss att se världen som mer mångfaldig, sade Kumpula.

I sitt tal tackade Kumpula också klassen för att ha varit ett gott exempel.

– Tack till er för att ni gör det arbete ni gör, och tack för att ni är föregångare för oss. Det uppmuntrar även oss andra till att ta de första fördomsfria stegen som behövs för att skapa en jämlik och lycklig vardag.

I sitt eget tal tackade skolans elever för utmärkelsen.

– Vår klass har en fin klassanda, sade Delman Bostangi.

– Vi hjälper varandra och är snälla mot varandra, sade Ida Kulmala.

Hårt arbete för tolerans

Läraren Reija Lampi-Parvela berättar att man arbetar hårt i Tähtiniityn koulu för tolerans och för att se till att alla uppmärksammas.

– Den här utmärkelsen var en överraskning, men det var fint att få den. Det är inte utan möda som vi kommit hit heller, utan vi har faktiskt arbetat hårt för att främja pluralism, säger Lampi-Parvela.

I Tähtiniityn koulu genomförs varje år en mobbningsenkät och skolan följer programmet KiVa Skola mot mobbning. Därtill undervisas i skolan varje vecka en timme extra i livsfärdigheter, under vilken man tillsammans funderar på aktuella teman.

– Under timmen funderar vi till exempel på hur det är att vara en människa och vikten av att ta andra i beaktande. Det är väldigt viktigt. Vi har verkligen försökt understryka hur viktigt det är att alla tas med i leken och att man ska kunna komma överens med alla. Det är en färdighet i sig själv, säger Lampi-Parvela.

Ett stort tack går till barnens föräldrar.

– Utan föräldrarna och deras stöd skulle inget av det här vara möjligt. De har uppfostrat sina barn på det här sättet, tackar Lampi-Parvela.

Barnen medlar också själva sina gräl

I Tähtiniityn koulu uppmuntras barnen till att själva komma på lösningar på sina gräl. För detta syfte har man bland eleverna utnämnt kamratmedlare. En av dem är 11 år gamla Hacer Bagdat.

– Först försöker vi själva lösa situationen. Om det inte lyckas börjar vi medla och ibland går vi också till läraren för att tala om saken, säger Bagdat.

Enligt Delman Bostang blir det ibland gräl under lekarna, till exempel i fotbollsspel. Hacer Bagdat säger att det kan vara fråga om till exempel att någon knuffas eller skäller ut någon. Efter att grälen lösts genom medling, undertecknar parterna ett avtal där de förbinder sig till att hålla fast vid de principer som de kommit överens om tillsammans. Om avtalet inte följs börjar en ny runda med lärarna.

I Tähtiniittys klass 5A talas åtta språk, medräknat finska. Bland eleverna används vanligtvis inte termer som kulturell mångfald eller invandrarbakgrund.

– Den här klassen är Finland i miniatyr, vår framtid. För de här barnen är kulturell mångfald inget speciellt, det finns bara helt enkelt olika elever. Vi lägger särskild vikt på växelverkan och på att alla har möjlighet att delta”, säger läraren Johanna Kivi.

När en ny elev med invandrarbakgrund kommer till klassen ser de andra eleverna gemensamt till att han eller hon kommer med i lekarna genast från början.

– Vi lär också den nya eleven nya ord och berättar vad olika saker betyder, berättar 11 år gamla Mira Korhonen.

Var och en kan påverka genom sina egna handlingar

Utmärkelsen Fördomsfri föregångare som Tähtiniityn koulu fick utdelades som en del av Röda Korsets vecka mot rasism. Vid tillfället talade även journalisten Jussi Förbom, medborgaraktivisten Maryan Abdulkarim och författaren till bloggen Ruskeat tytöt Koko Hubara.

Vid tillfället publicerades även journalisten Heta Muurinens publikation Ei niin mustavalkoista, som behandlar de sätt som det talas om rasism och fördomar i medierna.

Jussi Förbom talade om internationella flyktingar och om EU:s asylpolitik. Maryan Abdulkarim ville i sitt tal att man ska tänka på nytt på begreppet rasism. Enligt henne definieras rasism ofta enbart som en rädsla för något främmande och nytt, vilket ignorerar det historiska sammanhanget.

– Ifall man börjar historien med att här nu finns invandrare och rasismen liksom uppstår bland oss som ett resultat av dem, är vi på fel väg. Då försöker man radera den historiska bakgrunden som kan ge oss en förklaring till hur maktstrukturerna och attityderna ursprungligen uppstod, anmärkte Abdulkarim.

Koko Hubara å sin sida framhävde i sitt tal behovet av att lyfta fram ”brunhyade flickor” mer i olika samhälleliga diskussioner och i medierna och inte bara i sammanhang som har att göra med ”brunhet”. Enligt Hubara började hon på Vändagen skriva sin blogg med avsikten att ge andra brunhyade flickor något att identifiera sig med, då det inte finns så många i det finska samhället.

– Vi har Lola Odusoga (Wallinkoski), Maryan Abdulkarim och Mirel Wagner. Vi behöver många fler, sade Hubara.