Veckan mot rasism kulminerade i jämlikhetsmarsch i Tammerfors

Altti Näsi
Altti Näsi
Altti Näsi
Altti Näsi
Altti Näsi
Altti Näsi
Altti Näsi

Röda Korsets Tavastlands avdelning firade aktivt veckan mot rasism 16–22.3. Paneldebatten på fredag och Jämlikhetsmarschen på lördag var veckans höjdpunkter i Tammerfors.

På fredagen under veckan mot rasism gästade en handfull betydelsefulla samhällsaktörer panelen i biosalongen Niagara i Tammerfors. I dem ingick regissör Dome Karukoski, Aspa-stiftelsens planerare Milla Ilonen, Tammerfors stadsfullmäktige Olli-Poika Parviainen, verksamhetsledare för Seta i Birkaland Mikko Väisänen samt svarta feministen Maryan Abdulkarim som panelledare. Drygt tvåhundra människor hade kommit på plats för att se panelen.

Utnämning för jämställdhetsarbete

Under evenemanget tilldelades Postmuseets chef Kimmo Antila utnämningen Fördomsfri förebild. I likabehandlingslagens anda motiverade Röda Korsets Tavastlands distrikt att mottagaren av Fördomsfri förebild-titeln har jobbat för att främja jämställdhet oberoende av kontext på ett banbrytande sätt. I hjärtat av jämställdhetsverksamheten ligger idén om att se alla människogrupper som lika värda.

Ett av kriterierna för utnämningen var att organisationen reflekterat människors mångfald i sin verksamhet. Postmuseets Tom of Finland-utställning fokuserade starkt på personen bakom konstverken, Touko Laaksonen. Genom sin verksamhet har Postmuseet lyft fram minoritetsfrågor och -fenomen på ett modigt och mångsidigt sätt.  

Genom utställningen Förslutna hemligheter –Tom of Finland i Vapriikki har Postmuseet demonstrerat människolivets mångfald och genom sin kommunikation har organisationen jobbat för att främja diskussionen kring jämlikhetsfrågor och deltagit i debatten.

Kategorisering förbryllar

Dome Karukoskis deltagande i evenemanget uppmärksammades särskilt, eftersom filmen Lejonhjärtat i hans regi visades efter panelen. Karukoski redogjorde för berättandets historia och hur simpla gott mot ont-motsättningar ökar enkelspåriga klassificeringar i samhället. Till exempel kännetecknas amerikanska filmer ofta av en tydlig fiende som representerar en viss världsdel, etnisk bakgrund eller hudfärg. Sådant förstärker stereotypier och motsättningar. 

Aspa-stiftelsens planerare Milla Ilonen fortsatte i samma banor genom att reflektera över förbryllelsen hon känner inför människor som tvångsmässigt kategoriserar andra. Hon uppmanade var och en att fundera vilken kategori man själv tillhör eller hamnar i.

Ilonen funderade också över i vilket stadium av sin uppväxt människan får ett behov att indela folk i kategorier. Hon spekulerade att ifall exempelvis handikappade personer skulle placeras i samma daghem och skolor tillsammans med icke-handikappade skulle behovet för kategorisering minska senare i livet. Specialbehov, utseende och bakgrund skulle kanske få en mindre vikt.

Tillsammans för jämlikhet

Tammerfors stadsfullmäktige Olli-Poika Parviainen ansåg att kulturen är av minst lika stor betydelse som politiska beslut när det gäller att minska rasism.

- Att påverka genom kultur öppnar upp nya perspektiv, ofta på ett effektivare sätt än med politiska beslut. Dock behöver vi båda, säger Parviainen.

Verksamhetsledaren för Birkalands Seta, Mikko Väisänen delade med sig sina reflektioner kring vikten av att på ett tryggt sätt kunna definiera sin egen identitet: Hurdan är jag som människa? Sedan är det en annan sak om man måste dela sin identitet med andra. Rädsla för andra människors attityder förgiftar jämställdhetstänket.

Panelledare Maryam Abdulkarim fäste särskild uppmärksamhet vid aktuella händelser och tenterade paneldeltagarna om hur man kunde motarbeta diskriminering i samhället. Anu-Rohima Mylläri, utvecklare för Röda Korsets mångkulturella verksamhet, såg deltagande på följande dags jämlikhetsmarsch som ett bra sätt att motarbeta diskriminering.

På lördagen hade många diskussionsdeltagare anlänt till marschen på Hämeentie i Tammerfors tillsammans med dryga trehundra andra deltagare. Förutom Röda Korset var andra organisationer representerade, bland annat Amnesty, Birkalands SETA rf, Sirkusrakkauspumpum rf, Vänsterförbundet, De Gröna, Ungdomscafé Uniikki och Didar-projektet. Marschen drog fram längs hela Hämeenkatu till tonerna av Rhythms of Resistance.

text Altti Näsi