Här är vi, välkommen till Tukinet!

Jenna Lehtonen
Jenna Lehtonen

Röda Korsets De ungas skyddshus erbjuder riksomfattande diskussions- och krisstöd för unga via FRK:s chatt Nuorten liveryhmä (”De ungas livegrupp”) på Tukinet. Webbhjälp är en del av Röda Korsets nationella beredskap.

Klockan är sex på kvällen, på Tukinet öppnas ett nytt diskussionsfönster och snart är redan den första ungdomen på linjen. Många unga väntar redan på att det ska bli tisdags- eller torsdagskväll. Då får de sin röst hörd och sitt ärende framfört. De anställda och frivilliga vid Röda Korsets skyddshus står i beredskap och är redo att hjälpa.

Riksomfattande hjälp

– Det viktigaste målet med webbhjälpen är att möta unga där de vistas, det vill säga också på webben, sammanfattar Petri Laiho som arbetar som kris- och familjemedarbetare vid Skyddshuset i Tammerfors.

De ungas skyddshus som är verksamma på fem orter i södra Finland är bundna till orterna, men webbhjälpen når unga runtom i Finland.

– Vi har en känsla av att majoriteten av dessa unga bor utanför trängsel-Finland. Man kan läsa det mellan raderna, berättar Petris arbetskamrat Annika Kankainen bakom sin dator.

Fingrarna knappar in ett svar på en signaturs bekymmer. I andra ändan av linjen är en ungdom oroad över sin mammas drogmissbruk.

I dag är temat på Tukinet rusmedel. Diskussionen handlar om allt från alkoholanvändning bland närstående till ångest. Problem med den mentala hälsan, läkemedel och cannabisförsök är teman som ofta dyker upp under diskussionerna – så också i dag.

På Tukinet får de unga kamratstöd även av varandra. Vanligtvis leds diskussionen av en medarbetare från Skyddshusen tillsammans med ett par vuxna frivilliga, men i dag blir det expertchatt. Suvi och Marika som arbetar med uppsökande drogverksamhet vid A-klinikstiftelsen är redo att vägleda unga att söka hjälp: ”Vad är Fri från narkotika för något?” ‒ en av diskussionsdeltagarna tar tag i tipset.

Låg tröskel

Man har frågat de unga om ämnen som de vill prata om. En gång i månaden ordnas också Nettiyö, då ämnet är öppet och det finns mer tid för diskussion. De anställda känner redan många av dem som deltar i diskussionen och de ämnen som de tar upp, men under senaste Nettiyö deltog också många nykomlingar.

De unga har också möjlighet att be om att chatta med en vuxen på tumanhand. Ibland går det också så och då är det ofta allvarligt.

‒ Under senaste Nettiyö förde jag en privat diskussion med en självdestruktiv ungdom. Personen råkade bo i Helsingfors, så jag bad hen kontakta Turvis, berättar Annika.

Snabb hjälp, förebyggande av stora problem och avgiftsfria tjänster utgör skyddshusverksamhetens trumfkort, men webbhjälpen har också andra goda sidor. De unga deltar i chatten under en signatur, så tröskeln att söka stöd är ännu lägre än i Skyddshusens andra verksamhetsformer. För att få hjälp behöver man inte ens stiga upp från soffan och den som söker hjälp ställs inte i kö.

Med i världens gång

Skyddshusens webbhjälp är en del av Röda Korsets riksomfattande nationella beredskap och har redan etablerats som verksamhetsform. Om det utöver de vardagliga problemen sker någon form av kris i Finland eller ute i världen alarmerar Petri medarbetarna och de frivilliga till linjerna. Man skapar en krischatt.

Webbhjälpen fick sin början 2010 till följd av skolskjutningen och efter det har man öppnat en krischatt tre gånger. Efter blodbadet i Norge, tsunamin i Japan och senast på grund av skjutningen i Hyvinge. I krischatten har man beredskap för att samtidigt samtala med hundra unga. Man behöver inte vara ensam med sina tankar.

Text: Pauliina Sillanpää