Våga vara Mot rasism!

Anne Kytölä
Anne Kytölä
Anne Kytölä
Anne Kytölä
Anne Kytölä
Anne Kytölä

Musikern Fredrik Furu anser att det är okunskap som leder till fördomar och rasism. När man inte kan språk kan man inte kommunicera och då uppstår missförstånd.

Attitydresan inom projektet Mot rasism! landade i onsdags i Vasa. Huvudartist och idésnickare för programmet under anhalten där var Fredrik Furu. Han såg fram emot konserten eftersom de artister som deltog också skulle uppträda tillsammans i nya konstellationer. Förutom Furus Houseband äntrades scenen av bland annat Siru Airistola, DJ Wolflike, alltså Ruslan Viktorov, och den afrikanska musikgruppen Kpanlogo Yede.

– Musik är ett universellt språk som förenar människor oberoende av hudfärg, kultur eller språk, säger en entusiastisk Fredrik Furu.

Ungdomar är fördomsfria

Furu kommer ursprungligen från Jakobstad men bor idag i Stockholm och har på senare år besökt många skolor för att mucisera tillsammans med ungdomar. Han har stort förtroende för unga.

– Ungdomar är fördomsfria! De vill lära sig nya språk och resa runt och bekanta sig med nya människor och kulturer. Alla borde ta efter ungdomarna, säger Furu.

Han hoppas att han som offentlig person kan påverka andras attityder på ett positivt sätt. I sitt eget liv försöker han följa det råd han har fått av sina föräldrar.

– Mamma och pappa lärde mig att vara snäll och göra gott åt andra så är människor vänliga mot mig. Därför tror jag på små gärningar i vardagen och försöker göra en människa glad varje dag, berättar Furu.

Hur kan du förbättra världen?

Elina Viitasaari har varit engagerad i frivilligarbete i ett tiotal år och tycker att temat för veckan mot rasism är omskakande på ett bra sätt. Vad är rasism egentligen? Är jag själv rasist utan att veta om det?

– Rasism är ett mycket mer komplext fenomen än jag tidigare tänkte. Rasism är inte bara rasistiskt våld eller direkta glåpord, konstaterar hon.

Viitasaari leder en rödakorsgrupp för invandrarkvinnor och håller kurser inom socialtjänstarbete. Hon tycker att folk bättre borde ta reda på hur det står till innan de t.ex. skriver åsikter om invandrare på sociala medier.

– Ofta förväntar sig folk att staten ska fixa saker och ting. Men varför kunde vi inte själva vara med och bygga ett bättre samhälle och hjälpa t.ex. invandrare att bli hemmastadda? undrar Viitasaari.

Vasa är en mångkulturell stad

Mångkulturverksamhetsplanerare Nina Stubb är glad över den entusiasm som Attitydresan har väckt i Vasa. Hon har fått en hel massa samtal och e-post och ett 40-tal frivilliga har deltagit i arrangemangen kring evenemanget.

Ett stort antal skolelever kommer att delta. De har övat för onsdagens stora flashmob. Flashmob-jippot under veckan mot rasism har avsiktligt gjorts offentlig och man har kunnat öva in koreografin på evenemangets Facebook-sida.

Tack vare det stora intresset i Vasa kommer fler evenemang mot rasism att ordnas i staden.

– Vi ordnar olika jippon, det är sådant som ungdomar gärna är med på, säger Nina Stubb.

Målet är att föra fram det budskap som Stubb har upplevt väldigt starkt under arbetet med Attitydresans evenemang: de flesta som bor i och kring Vasa uppskattar att staden är mångkulturell. Efter huvudstadsregionen är Vasa Finlands mest internationella stad. Invånarna i Vasa talar mer än 100 olika språk.

– Vi vill uppmuntra var och en att protestera mot rasism i sin vardag, säger Stubb.

Text: Anne Kytölä