Röda Korset och Land Rover: Vatten och hälsa i Tadzjikistan

Niklas Meltio / Suomen Punainen Risti
Endast hälften av invånarna och skolorna på landsbygden i Tadzjikistan har tillgång till rent vatten.
Fotograf: Niklas Meltio / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors och Land Rover har inlett ett samarbete. Avsikten är att förse 24 000 människor i Tadzjikistan med rent vatten och bättre hälsa. Tadzjikistan är det fattigaste landet i Centralasien.

Endast hälften av invånarna och skolorna på landsbygden i Tadzjikistan har tillgång till rent vatten. Det finns också behov att sprida kunskap om god hygien och förebyggande av tuberkulos och infektioner i luftvägarna. Mer kunskap om graviditet och trygga förlossningar behövs också bland kvinnorna.

Handledning för kvinnor och barn

Projektet som får stöd av Land Rover och Finlands Röda Kors inleds i Rasht-dalen i ett bergsområde i centrala Tadzjikistan. Arbetet utförs av lokala frivilliga i samarbete med skolor och myndigheter. Finlands Röda Kors har en biståndsarbetare i landet.

Tillgången till rent vatten förbättras genom att bygga nya vattenledningar och pumpstationer. Hygienen förbättras genom att iståndsätta tvättplatser och dass.

Det viktigaste är ändå att sprida kunskap. Rödakorsfrivilliga påverkar via skolor och regelbundna hembesök.

– Det är långt kvinnorna som ansvarar för hur familjerna mår, eftersom många av männen har tvingats resa iväg till bland annat Ryssland för att söka jobb. Byarna är isolerade av svårframkomliga bergsvägar. Därför är förebyggande insatser livsviktiga, säger Finlands Röda Kors hälsovårdsrådgivare Tiina Saarikoski, som nyligen besökte Tadzjikistan.

Land Rover bidrar med bilar som lämpar sig för projektet och engagerar sig också lokalt i samarbetet med Finlands Röda Kors.

Land Rover och Röda Korset har kommit överens om ett globalt och aktivt samarbete fram till år 2018. Målet med samarbetet är att förbättra livsförhållandena för en miljon människor och stärka olika samhällen genom att utnyttja den specialkunskap och den förmåga att nå folk som de två organisationerna besitter.

Världsvattendagen firas 22.3 och i år är temat för dagen hållbar utveckling. Röda Korset påminner om att grunden är viktig: rent vatten och god hygien förebygger sjukdomar.