Konfidentiellt telefonsällskap till närståendevårdare

Petteri Kivimäki
Frivilliga som svarar på samtalen har tystnadsplikt och man kan ringa till tjänsten anonymt.
Fotograf: Petteri Kivimäki

Finlands Röda Kors inleder en Juttuluuri-telefontjänst för dem som vårdar sin nära människa hemma. I den riksomfattande tjänsten som dras igång denna vecka jourerar 11 utbildade frivilliga med vilka närståendevårdarna kan tala om livets stora och små saker som oroar dem.

Juttuluuri-telefontjänst
  • Juttuluuri-telefontjänsten öppnas 5.3.2015.
  • De utbildade frivilliga jourerar i Juttuluuri på numret 020 388100 på torsdagar kl. 13-15.00.
  • Tjänsten är på finska.

Sådana saker kan t.ex. vara ensamhet, sömnlöshet på grund av bekymmer, skyddslöshet, upplevande av våld eller förlorande av sin nära människa. Frivilliga som svarar på samtalen har tystnadsplikt och man kan ringa till tjänsten anonymt.

– Juttuluuri stödjer närståendevårdarens välmående eftersom livet blir lättare och rikare då man kan dela saker konfidentiellt. Vardagens rutiner bryts redan med en kvarts pratsstund. Närståendevårdarna kan berätta om vardagens utmaningar och vårdarbetets krav men också om bra erfarenheter eller televisionsprogram, säger Sisko Aalto, koordinator för närståendevård vid Röda Korset.

Närståendevårdarna har knappt med egen tid

Det finns cirka 350 000 närståendevårdare i Finland varav 60 000 gör tungt och krävande vårdarbete. Livet gränsas ofta till hemmet eftersom närståendevårdaren inte kan lämna sin vårdbehövande ensam och inte har tillräckligt kraft att gå ut tillsammans. Telefonsamtal i Juttuluuri ger närståendevårdaren möjlighet till social växelverkan utanför hemmet.

– Närståendevård bringar utmaningar till familjen och på grund av dessa testas  känslor, vardagens tidtabeller, släktnings- och vänskapsrelationer, ekonomiska frågor och många andra. Närståendevårdaren lämnar ofta sina hobbys och diskussionen kretsar runt den vårdbehövande. Vårdbehövaren kan också förlora sina ord helt och närståendevårdaren måste tala till ”väggarna”, berättar Aalto.

Finlands Röda Kors har stött närståendevårdarna redan i 21 år. Mångsidig verksamhet ordnas året runt  på över 60 orter. För närståendevårdarna ordnas bland annat kamratstöd, rekreation, utbildning, handledning, rådgivning och välmåendeläger.