Situationen på det humanitära fältet påverkar kommunikationsarbetet

Jarkko Mikkonen
Jarkko Mikkonen
Jarkko Mikkonen
Jarkko Mikkonen
Jarkko Mikkonen

Massmedia och organisationer måste bevisa att de är pålitliga. Varje dag. Det är ett tvång som uppstår genom att mängden information och propaganda har ökat. Det går hand i hand med att biståndsarbetet har blivit allt svårare. Det konstaterade Internationella rödakorskommitténs generaldirektör Yves Daccord på ett seminarium i Helsingfors den 25 februari.

Röda Korsets internationella insatser
  • Genom konventioner och avtal om internationell humanitär rätt strävar man efter att minska effekterna av väpnade konflikter.
  • Att sprida information om krigets lagar hör till Röda Korsets grundläggande uppgifter.
  • Du kan läsa mer om humanitär rätt på vår webbplats.
  • Om Röda Korsets internationella insatser kan du läsa mera på Internationella rödakorskommitténs webbplats.

På seminariet i Gamla studenthuset diskuterade man hur massmedias och organisationernas arbete förändras när världen förändras. Talare på seminariet var förutom Daccord  riksdagsledamot Pekka Haavisto och docent Johanna Sumiala, som är forskare i medie-antropologi.

Hedersgäst på seminariet var Hannu-Pekka Laiho, som går i pension efter 14 år som kommunikationsdirektör på Finlands Röda Kors. I en replik i slutet av seminariet delade han med sig av sina erfarenheter av fem internationella decennier.

Massmedias roll förändras ständigt

Mediernas traditionella roll som snabb informationsproducent hör till det förflutna, konstaterade man något tillspetsat på seminariet. Även om journalister inte längre behövs överallt när alla människor producerar information är journalistens roll som producent av tillförlitlig information allt viktigare.

Många aktörer, till exempel parterna i ett krig och olika organisationer, producerar själv sitt eget budskap i sociala medier. En följd blir att medborgarna undrar om det finns något de kan lita på längre. Journalisternas uppgift blir i allt högre grad att sila informationen, kombinera olika aspekter och hjälpa människor att se större helheter.

Dessutom möter journalister idag många slags faror när de jobbar i svåra förhållanden ute i världen. Risken att dö på jobbet ökar också.

– Kan en finländsk redaktör fara till Syrien för att rapportera? frågade Daccord tvivlande.

Humanitära problem ett bekymmer

Röda Korset har i uppgift att få regeringar att på allvar diskutera hur vi tillsammans kan lösa de stora humanitära problemen i världen.

Daccord ser tydliga tecken på att regeringarnas vilja till det här har minskat. Den traditionella diplomati har fått vika undan för politiska och militära allianser, konstaterade Daccord.

– Nya allvarliga katastrofer uppstår så gott som dagligen. Samtidigt fortsätter många krig i flera tiotals år, som till exempel i Afghanistan. Miljoner människor flyr från sina hem och det internationella samfundet har inte klarat av att göra något tillsammans, räknade Daccord upp.