En volontär är alltid på plats

Leena Honkasalo
Leena Honkasalo

Röda Korsets frivilliga sprider hälsokunskap i sina hembyar på landsbygden i Kambodja.

Ett tjugotal bybor har samlats i skuggan under ett tak i byn Keng i provinsen Kratie i Kambodja.

– Hur kan man skydda sig mot malaria? frågar Dok Soknim gruppen.

– Genom att sova under ett myggnät, svarar en av byborna.

– Genom att ta på sig en långärmad tröja om kvällen, lägger någon till.

– Genom att hålla gården städad, säger en tredje. – I smutsvattenpölar kan malariamyggorna lägga ägg.

Dok Soknim ler nöjd. Budskapet har gått fram.

Soknim bor själv i byn Keng och har ordnat en lektion i hälsokunskap för sina grannar. Hon är en av de volontärer som Kambodjanska Röda Korset under de senaste åren har utbildat i provinsen Kratie för att sprida hälso- och hygienkunskap i de lokalsamhällen de bor i.

I byn Keng är de största hälsoproblemen malaria och denguefeber, som båda sprids av myggor, samt magbesvär och diarré som orsakas av smutsigt dricksvatten. Sjukdomarna är allvarliga, men de går att förebygga med enkla metoder. Genom att tvätta händerna, hålla det snyggt, använda myggnät, se till att man dricker rent vatten och använder ordentliga dass kommer man långt.

I sitt informationsarbete utnyttjar Soknim de affischer som Röda Korset har gett. De illustrerar bland annat hur många minuter man ska koka vatten för att det ska bli drickbart och hur det sedan ska förvaras.

– Affischerna med bilder är till stor nytta, eftersom många äldre bybor är analfabeter, säger Kong Chheng Ngorn, som är ledare för volontärerna i Keng.

– Hälsokunskapsnivån har stigit och det syns konkret. Här har till exempel inte varit ett enda fall av denguefeber de senaste månaderna.

I byn Keng finns sex rödakorsfrivilliga. Det var byborna som förra året valde vem som skulle utbildas till volontär. Förutom att de sprider hälsokunskap ansvarar volontärerna för första hjälpen-insatser i samhället och ser vid behov till att patienten får vård på närmaste hälsovårdscentral. Bybornas hälsa förbättras också genom att man bygger hygieniska dass. Byn har redan 14 sådana.

– Röda Korsets styrka är det stora nätverket av frivilliga, säger Chhneang Sovatha, hälsovårdsdirektör i Kratie.– Anställda på hälsovårdscentralerna besöker byarna bara en gång per kvartal eller en gång per halvår, men Röda Korsets volontärer finns på plats hela tiden.

Hälsoprogrammet i provinsen Kratie är en del av det samarbete mellan Kambodjanska Röda Korset och Finlands Röda Kors som inleddes år 2010. Arbetet finansieras med utrikesministeriets utvecklingssamarbetsmedel.