Det finns ett behov av en internationell första hjälpen-grupp

Leena Koskela
Leena Koskela
Leena Koskela

Språkkunskaper är inget hinder för att lära sig viktiga kunskaper i en mångkulturell första hjälpen-grupp. Den mångkulturella gruppens mål är att hjälpa på hösten på olika evenemang.

Kom med!
  • Den internationella första hjälpen gruppen samlas varannan vecka på torsdagar kl. 18 i adressen Salomonsgatan 17 B, Helsingfors.
  • Alla nybörjare eller utlänningar och finländare som kan första hjälpen är välkomna till gruppen.
  • Gruppens möte kan följas på Facebook.

Michaela Tiefenbacher flyttade i augusti från Österrike till Finland för att studera. Hon ville upprepa sina gamla första hjälpen-kunskaper för att kunna hjälpa vid överraskande situationer.

– Det finns deltagare från olika länder i gruppen och det har varit intressant att se olika sätt hur man lär första hjälpen-kunskaperna på olika håll i världen. Jag har fått nya vänner i gruppen och samtidigt lärt mig mer om Finland, säger Tiefenbacher.

Den internationella första hjälpen-gruppen som började på våren är den enda gruppen i huvudstadsregionen där man lär sig första hjälpen-kunskaperna på engelska. Syftet är att erbjuda möjlighet också till dem som inte talar finska att öva första hjälpen-kunskaperna. Utöver fransmän, italienare och amerikaner finns det också finländare i gruppen.

– Det tar tid att anpassa sig till ett nytt land. Det kan vara lättare att anpassa sig till en ny kultur eller omgivning då man är en del av gruppen där alla är i samma situation. Det är fint att vi också har finländarna i gruppen som kan möta människor som kommer någon annanstans ifrån. Första hjälpen-gruppen skulle inte vara den samma om vi inte hade finländarna med, säger Graig Mitchell som är ledaren och grundaren för den internationella gruppen.

Första hjälpen-gruppen hjälper på internationella evenemang

I januari gick många gruppdeltagare första hjälpen- kursen EA2 som är ett stort steg närmare gruppens syfte. Gruppens syfte är att kunna komma med och hjälpa på höstens evenemang då de officiellt får vara  första hjälpen-jourhavare.

– Vi övar aktivt de följande sex månaderna. Gruppdeltagarna måste utföra dejoureringskursen och efter den kan vi delta i evenemang och hjälpa där. Vi vill också gå kurser för psykiskt stöd, rusningsmedel och kommunikation. Vårt syfte är att kunna hjälpa vid samma situationer som finländska första hjälpen-frivilliga, betonar Mitchell.

Mitchell säger att det verkligen finns behov för verksamheten.

– Då du är i nöd försvinner ofta språkkunskaper. Gruppens styrka är att gruppdeltagarna kan på sitt eget språk hjälpa då olyckor inträffar. Ifall människan har ett behov att få psykiskt stöd är det väldigt betydande att få det lätt på det egna modersmålet.

– Den internationella första hjälpen gruppen kan hjälpa på evenemangen där det finns utlänningar. I Helsingfors bor många som har kommit från annat håll och vi kan också hjälpa dem som inte har finskan som modersmål, säger Tiefenbacher.

Alla är välkomna till gruppen

Graig Mitchell är väldigt glad för dem som har gått kursen EA2 och konstaterar att det inte hade varit möjligt att grunda en ny grupp utan Röda Korsets avdelningars frivilligas hjälp och stödet från Helsingfors och Nylands distrikt.

– Vår grupp är ivrig och väldigt motiverad att lära sig nya kunskaper. Det finns nya ansikten i nästan alla möten.

Mitchell hoppas att det i nära framtiden grundas flera internationella första hjälpen-grupper.

– Vi hälsar alla intresserade varmt välkomna med. Deltagarna måste inte kunna engelska flytande eftersom det huvudsakligen handlar om att göra då man övar första hjälpen-kunskaper.